«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite : Lapsiperheiden avopalvelut

16.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021173
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 201-489589
Tarjoukset 15.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Hankintatoimisto
Mariankatu 16-20
67100
Kokkola

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0216462-3
Postiosoite:Mariankatu 16-20
Postinumero:67100
Postitoimipaikka:Kokkola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintatoimisto
Sähköpostiosoite:hankinnat@soite.fi
NUTS-koodi:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.soite.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lapsiperheiden avopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Soite kuntayhtymä pyytä tarjoustanne lapsiperheiden avopalveuista ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022 optio 1 vuosi.

Kts. lisää tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö pyydetään hankintayksiköstä osoitteella hankinnat@soite.fi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Perhetyö ja perheohjaus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Perhetyöllä (SHL 1301/2014 18§ tarkoitetaan lapsen/nuoren hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ta hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkiö tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan arityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se perustuu lapsikeskeiseen suojeluorientaatioon, kuntouttava työotteeseen, jatkuvaan arviointiin ja lapselle laadituun asiakassuunnitelmaan. Perhetyötä toteutetaan hyödyntäen lapsille soveltuvia ohjauksellisia menetelmiä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tehostettu perhetyö/avoperhekuntoutus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehostetulla perhetyöllä/avoperhekuntoutuksella tarkoitetaan kohdan 1 perhetyön erityisen intensiivistä ja pitkäjänteistä toteuttamista kuntouttavalla, ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella. Palvelu toteutetaan asiakkaan kotona. Tehostettu perhetyö/avoperhekuntoutus edellyyttää useampia viikottaisia tapaamisia, joiden tuntimääristä/käynti ja käyntien määristä sovitaan palveluntoteuttamissuunnitelman yhteydessä. Perhekuntoutus reagoi nopeasti asiakaan tilanteissa tapahtuviin muutoksiin. Tehostettu perhetyö/avoperhekuntoutus edellyttää palvelun tuottajan järjestämän taustatyöryhmän, jonka erityisasiantuntija työskentelee perheen kanssa terapeuttisin menetelmin.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaaliohjaus
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sosiaaliohjauksella ( SHL 1301/2014 16§) tarkoitetaan lasten/nuorten, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on lasten/nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjaus on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se perustuu lapsikeskeiseen suojeluorientaatioon, kuntouttavaan työotteeseen, jatkuvaan arviointiin ja lapselle laadittuun asiakassuunnitelmaan. Sosiaaliohjausta toteutetaan hyödyntäen lapsille soveltuvia ohjauksellisia menetelmiä ja se tapahtuu pääosin asiakkaan arjessa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Valvotut ja tuetut tapaamiset
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitoskuntoutuksena toteutetut perhekuntoutusjaksot
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Perhekuntoutus on laitoksessa tai laitoksen yhteydessö olevassa perheasunnosta käsin tapahtuvaa ympärivuorokautista tai päivämuotoista kuntoutusta.

Perhekuntoutusjakso on tehostetun perhetyön/avoperhekuntoutuksen kaltaista laitosolosuhteissa toteutettua kuntoutusta ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella.

Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Sen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmaiviä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lapsiperheiden kotipalvelu
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat pyydetään sähköpostitse osoitteesta hankinnat@soite.fi

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.10.2019
«« Takaisin