«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala : Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta

11.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020913
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 198-481558
Tarjoukset 15.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen linja 4 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Outi Ekebom
Sähköpostiosoite:sote.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/sote

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-009534
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut. (85100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on rintasyöpäseulontatutkimukset Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille sopimuskaudeksi 1.1.2020-31.12.2022. Sopimusta voidaan Tilaajan niin päättäessä jatkaa alkuperäisin sopimusehdoin enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset kuvantamispalvelut. (85150000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on rintasyövän seulontamammografiatutkimukset Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille sopimuskaudeksi 1.1.2020-31.12.2022. Sopimusta voidaan Tilaajan niin päättäessä jatkaa alkuperäisin sopimusehdoin enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Seulontamammografiatutkimuksiin kutsutaan kunakin vuonna 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 vuotta täyttävät helsinkiläiset naiset. Kutsuttavia on vuosittain noin 40 000. Palveluun kuuluu kutsujen lähettäminen asiakkaille, ajanvarausten tekeminen, tutkimusten ja mahdollisten lisätutkimusten suorittaminen, seulontakuvien tulkinta, radiologin lausunnot, tutkimustuloksista tiedottaminen asiakkaille, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen ja seulontakuvien siirtäminen ja arkistointi. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Palvelukuvauksessa (liite1). Tarjousasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat aiempien vuosien ostoihin, eivätkä sido Helsingin kaupunkia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja kestosta sopimuksen mukaisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja kestosta sopimuksen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kahden (2) vuoden optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Kts. sopimusluonnos (liite 2)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.11.2019 12:01
Paikka: Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2019
«« Takaisin