«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Tornion kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu

11.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020903
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 198-482187

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tornion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193524-6
Postiosoite:Suensaarenkatu 4
Postinumero:95400
Postitoimipaikka:Tornio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maire Herala
Puhelin:+358 505972028
Sähköpostiosoite:hankinnat@tornio.fi
NUTS-koodi:Tornio (K851)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tornio.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu
Viitenumero:
2019 -018127
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjousta osavuorokautisen kotisairaalatasoisen hoitopalvelun järjestämisestä yhdelle potilaalle. Tarjouspyyntö sisältää hoidon järjestämisen vuoden kaikkina päivinä klo 20.00-08.00 välisenä aikana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tornio (K851)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Potilaan hoitopaikka on Tornion kaupungin keskustasta noin 7 km etäisyydellä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tornion kaupunki pyytää tarjousta osavuorokautisen kotisairaalatasoisen hoitopalvelun järjestämisestä yhdelle potilaalle. Palvelua hankitaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 + 1 v optiomahdollisuus tai korkeintaan potilaan hoitotarpeen ajan. Palvelun tulee sisältää kotihoitoa kaikkina viikonpäivinä klo 20.00 - 08.00 välisenä aikana. Palvelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tornion kaupungin kotisairaanhoidon kanssa. Hoidon päivittäinen tuntimäärä sekä hoidon päivittäinen alkamis- ja päättymisaika voivat muuttua sopimuskautena potilaan hoitotarpeen mukaan. Sopimuksen alkaessa hoidon määrän on arvioitu olevan 12 tuntia vuorokaudessa. Potilaan tarvitsemat parenteraaliseen nutritioon ja nesteytykseen tarvittavat ravintoliuokset ja iv-lääkkeet sekä hoidon toteuttamisessa tarvittavat hoitotarvikkeet hankkii tilaaja kustannuksellaan. Tarvikkeet toimitetaan Tornion kaupungin hoitotarvikejakelusta. Muista palvelun tuottamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa palveluntuottaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tilaaja varaa oikeuden sopimuskauden palvelukokemuksen perusteella jatkaa sopimusta 1 vuoden optiolla. Päätöksen option käytöstä tekee yksinomaan tilaaja. Päätöksestä ilmoitetaan viimeistään 4 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-418523

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

OTE TARJOUSPYYNNÖSTÄ: Hankinta voidaan keskeyttää, jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa tarjoajan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankintailmoitus on julkaistu 4.9.2019 Hilmassa ja 5.9.2019 TED-verkkosivustolla. Tarjousaika on päättynyt 30.9.2019 klo 11.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Perustelut keskeyttämiselle: Hankintayksikön tarjouspyynnön mukaiseen palvelun hankkimiseen varatut määrärahat ylittyvät olennaisesti. Hankintayksikkö katsoo, että markkinoilla ei syntynyt kilpailua, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Näin ollen hankintalain (1397/2016) 1-2 §:n tavoittelemaa kilpailutiulannetta ei ole saatu aikaan, eikä hankintayksikkö ole myöskään voinut suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO 20.9.2007 taltionumero 2365, KHO 28.11.2001 taltionumero 2973, MAO 102-103/09). Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslauta keskeyttää kotisairaalatasoisen osavuorokautisen hoitopalvelun hankinnan (467/06.06/2019). Hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu. Hankintayksikkö pitää tarjousasiakirjat salassa julkisuuslain 24 § 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisestä hankintamenettelystä tai päättänyt luopua hankinnasta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2019
«« Takaisin