«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Porvoon kaupunki : Porvoon kaupungin talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakennuttamis- ja valvontatehtävät

11.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020902
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 198-481576
Tarjoukset 15.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=245997&tpk=6ff8b9ad-c2d5-420d-9d9a-1fa09981c177

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:PL 23
Postinumero:06101
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:tarja.juvonen@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=245997&tpk=6ff8b9ad-c2d5-420d-9d9a-1fa09981c177
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Porvoon kaupungin talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakennuttamis- ja valvontatehtävät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen seuraavasti: 1. Porvoon kaupungin talonrakennuksen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin liittyvät rakennuttamis- ja valvontatehtävät - rakennuttajakonsultti - rakennustöiden valvontatehtävät - LVIA-töiden valvontatehtävät - sähkötöiden valvontatehtävät - turvallisuuskoordinaattorin tehtävät tarvittaessa (henkilö, hinta ja tehtävät määritellään kohdekohtaisesti) 2. Porvoon kaupungin kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät rakennuttamis- ja valvontatehtävät - rakennuttajakonsultti - rakennustöiden valvontatehtävät - turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Osatarjouksen jättäminen on mahdollista siten, että tarjoaja voi tarjota joko vain toisen tai molemmat osa-alueet. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Tarjousta tehtäessä on huomioitava, että hankkeet toteutetaan tilaajan päättämän aikataulun mukaan, jolloin hankkeet eivät jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Talonrakennuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennushankkeen johto. (71541000-2)
Rakennustyömaan valvontapalvelut. (71521000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat talonrakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan henkilöt seuraaviin tehtäviin, joko omasta henkilökunnastaan tai alihankintakumppaneiden henkilöstöä hyödyntäen: - rakennuttajakonsultti - rakennustöiden valvoja - LVIA-töiden valvoja - sähkötöiden valvoja - tarvittaessa turvallisuuskoordinaattori Tilaaja valitsee kolme (3) puitesopimustoimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tilaaja ei ole asettanut toimittajia etusijajärjestykseen. Tilaaja voi alle 60 000 € toimeksiannoissa tehdä valinnan puitesopimustoimittajien välillä oman harkintansa mukaan. Yli 60 000 € toimeksiannoissa Tilaaja joko valitsee tehtävään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan tai ns. minikilpailuttaa puitesopimustoimittajat minikilpailutustarjouspyynnössä erikseen ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti, esim. kattohinta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 30.11.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy lisäksi optiokausi ajalle 1.12.2021 - 30.11.2023. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää hyödyntääkö se hankintaan kuuluvan optiokauden. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään neljä(4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Päätös option käytöstä tehdään toimittajakohtaisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kunnallistekniikan rakentamisen rakennuttamis- ja valvontatehtävät
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennushankkeen johto. (71541000-2)
Rakennustyömaan valvontapalvelut. (71521000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat kunnallisteknisten hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan henkilöt seuraaviin tehtäviin, joko omasta henkilökunnastaan tai alihankintakumppaneiden henkilöstöä hyödyntäen: - rakennuttajakonsultti - rakennustöiden valvoja - turvallisuuskoordinaattori Tilaaja valitsee kolme (3) puitesopimustoimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tilaaja ei ole asettanut toimittajia etusijajärjestykseen. Tilaaja voi alle 60 000 € toimeksiannoissa tehdä valinnan puitesopimustoimittajien välillä oman harkintansa mukaan. Yli 60 000 € toimeksiannoissa Tilaaja joko valitsee tehtävään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan tai ns. minikilpailuttaa puitesopimustoimittajat minikilpailutustarjouspyynnössä erikseen ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti, esim. kattohinta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 30.11.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy lisäksi optiokausi ajalle 1.12.2021 - 30.11.2023. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää hyödyntääkö se hankintaan kuuluvan optiokauden. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään neljä(4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Päätös option käytöstä tehdään toimittajakohtaisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.11.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

8/2023

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2019
«« Takaisin