«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu : Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät

11.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020882
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 198-481926

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1474763-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Mattila
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@humak.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.humak.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.humak.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät palveluna. Hankittavien palveluiden sisältö ja käyttöönotto on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektin, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 191755.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Taloushallinnon palvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueessa 1 hankinnan kohteena ovat taloushallinnon palveluiden käyttöönottoprojektin, taloushallinnon palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut. Taloushallinnon palvelukokonaisuuteen Humak lukee sisältyväksi ns. ulkoisen laskennan operatiiviset palvelut kuten pääkirjanpitopalvelun (mm. viranomais-raportointi, käyttöomaisuuus, tase-erittelyt), maksuliikennepalvelun (mm. maksatus, tiliotteiden käsittely), ostolasku- ja ostoreskontrapalvelun, myynti-lasku- ja myyntireskontrapalvelun (sisältäen perinnän), kirjanpitomateriaalin sähköisen arkistoinnin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 1: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 2: Pisteytettävät vaatimukset10
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut. (79631000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 2 hankinnan kohteena ovat henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden käyttöönottoprojektin, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut. Henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuteen Humak lukee sisältyväksi palkanlas-kenta sekä siihen tarvittava henkilöiden perustietojen ylläpito palkanlaskenta-järjestelmässä, palkkojen maksatus ja palkkalaskelmien lähetys, lomakirjanpito, työajanseuranta sekä viranomaisraportointi. Myös matkahallinnon sekä matka- ja kululaskujärjestelmän tarjoaminen Humakin käyttöön sisältyy palkkahallinnon palvelukokonaisuuteen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 1: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 2: Pisteytettävät vaatimukset10
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225047

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Taloushallinnon palvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
2.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Azets Insight Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0220227-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:191755.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan osa-alueen 2 (Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut) osalta hankintamenettely keskeytettiin hankintayksikön 1.7.2019 tekemällä päätöksellä, koska vain yksi tarjoaja täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset, eikä tarjousvertailua voitu siten suorittaa. Hankintayksikkö on aloittanut uuden hankintamenettelyn henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2019
«« Takaisin