«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lempäälän seurakunta : Sääksjärven seurakuntatalon kokonaisurakka

15.10.2019 10:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020843
Tarjoukset 18.11.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Lempäälän seurakunta 0150791-1 /
Taloustoimsito
vs. talousjohtaja Timo Vettenranta
Kirkkopolku 1
37500
Lempäälä

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lempäälän seurakunta
Y-tunnus 0150791-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Taloustoimsito
Yhteyshenkilö vs. talousjohtaja Timo Vettenranta
Postiosoite Kirkkopolku 1
Postinumero 37500
Postitoimipaikka Lempäälä
Maa Suomi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sääksjärven seurakuntatalon kokonaisurakka
Hankinnan kuvaus

Rakennuskohteena on Lempäälän seurakunnan Sääksjärven seurakuntatalon uudisrakennus.

Rakennus on 1-kerroksinen betoni-, betoniharkko- ja puurakenteineinen laajuudeltaan noin 700 br-m2 uusi seurakuntatalo. Rakennuspaikkana on Lempäälän Sääksjärven taajama.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakka sisältää kaikki laskenta-asiakirjoissa mainitut rakennus-, LVI-, sähkö- ja automaatiotyöt kaikkine töineen, materiaaleineen ja alihankintoineen Kokonaisurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lempäälä (K418)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
18.11.2019 - 26.2.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijalta ja urakoitsijan nimeämältä vastaavalta työnjohtajalta edellytetään riittävää kokemusta ja näyttöjä vastaavista hankkeista.

Urakoitsijan liikevaihdon kolmelta viimeiseltä vuodelta tule olla keskimäärin vähintään 5 MEUR / vuosi ja luottokelpoisuuden on oltava vähintään AA

Urakoitsijan on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin

Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos joku hankintalaissa mainituista poissulkemisperusteista täyttyy

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön mukaan.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöaineisto on saatavissa pdf-muodossa. Toimittakaa sähköpostiosoitteenne ja muut yhteystietonne osoitteeseen ville.varjo@turkoosi11.fi niin saatte linkin laskenta-aineistoon.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.11.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk tarjouksen jättöpäivästä

Lisätietoja

Tarjouksista hyväksytään vertailuhinnaltaan (ks. tarjouslomake) halvin tarjous niiden urakoitsijoiden joukosta, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa esitetyt ehdot ja joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta ja olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin