«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ruuankuljetusvaunut ja tarjottimet

10.10.2019 14:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020831

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0819616-7
Yhteyshenkilö Mika Rantaharju
Postiosoite Ounasrinteentie 22
Postinumero 96400
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358406576454
Sähköpostiosoite mika.rantaharju@lshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=250749&tpk=b538fea2-3928-44d7-9c95-10228b49b466
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ruuankuljetusvaunut ja tarjottimet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
284/2019
Hankinnan kuvaus

Lapin sairaanhoitopiiri hankkii 5 kappaletta ohjelmoitavia ruuankuljetusvaunuja tarjottimineen lisäämään ravintopalveluidensa aterioiden jakelukapasiteettia ja täydentämään poistuvaa vaunukantaansa. Kyseessä on olemassa olevan jakelujärjestelmän laajentaminen. Hankittavien vaunujen ja tarjottimien tulee olla yhteensopivia jo käytössä olevien ruuankuljetusvaunujen ja niiden varusteiden sekä ruuan jakelulogistiikan kanssa. Ruuankuljetusvaunujen on sovelluttava Cook and Serve -toimintatapaan. Tilaajalla on tällä hetkellä käytössä Metos Burlodge RTS -ruuankuljetusvaunut sekä niihin sopivat tarjottimet ja tarjoilu/aputasot. (Kuvat: Vaunu 1-3). Tilaaja varaa option yhden (1 kpl) ruuankuljetusvaunun ja sen tarjottimien (20 kpl) sekä korkeintaan sadan (100 kpl) lisätarjottimen hankintaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Suurkeittiölaitteet. (39314000-6) Sairaalakäyttöön (LA16-8), Potilaille (EA26-0), Kuljetukseen (MA09-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten käsittelyn menettelyvaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1) Avaa tarjoukset 2) Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3) Tarkastaa ja vertailee tarjoukset 4) Pyytää ja/tai tarkastaa voittajaehdokkaan soveltuvuutta koskevat selvitykset ja todistukset 5) Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6) Solmii hankintasopimukset voittajien kanssa. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.10.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin