«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy : Taloushallinto- ja tilitoimistopalvelut

09.10.2019 18:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020737
Tarjoukset 12.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Parkanon kaupungin vuokratalot Oy
Y-tunnus 1055223-9
Yhteyshenkilö Jarmo Hoikkala
Postiosoite Parkanontie 37
Postinumero 39700
Postitoimipaikka Parkano
Maa Suomi
Puhelin +358447865662
Sähköpostiosoite jarmo.hoikkala@parkano.fi
Faksi +3580344331
Internet-osoite (URL) http://www.parkano.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/parkano?id=256470&tpk=79e2b94e-2b65-4372-89d3-8e234b625372
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Taloushallinto- ja tilitoimistopalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
256470
Hankinnan kuvaus

Parkanon kaupungin vuokratalot kilpailuttaa taloushallinto- ja tilitoimistopalvelut. Sopimus tehdään 3 vuodeksi. Yhden optiovuoden käyttö on mahdollista. Parkanon kaupungin vuokratalot Oy on Parkanon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka liikevaihto on noin 0,6 milj. euroa vuodessa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on 128 asuntoa, vuokrausaste on noin 90%. Toimeksianto sisältää seuraavat tehtävät: - kirjanpito ja tilinpäätös - vuokra- ja käyttökorvauskirjanpito - ostolaskujen maksatus - vuokrien laskutus ja valvonta - veroilmoituksen laadinta - muut lakimääräiset kirjanpidon tehtävät Tarkempi selvitys on liitteenä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Parkano (K581)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 1 Tarjoaja on huolehtinut tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - Kaupparekisteriote, - Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä, - Todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, - Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, - Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia. 2 Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 3 Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen. 4 Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työturvallisuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. edellinen kohta

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Valinnan tekee Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n hallitus. Tarjousten käsittely: a) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen b) Tarjousten ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen c) Tarjousten vertailu asetettujen valintakriteerien mukaisesti d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen e) Hankintasopimusten solmiminen Tarjoajien kelpoisuusehdot tarkistetaan. Mikäli tarjoajaa koskevat edellytykset eivät täyty, tai mikäli tarjoaja ei liitä tai toimita tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, tai mikäli tarjoajaa koskee jokin hankintalainsäännösten mukainen hylkäys- eli poissulkemisperuste, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (80)
  2. Laatu (20)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.11.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjoushinnat sekä muut tarjousten vertailuun vaikuttavat tiedot annetaan Cloudia -portaalin tarjouslomakkeella. Tarjouksen antaja sitoutuu toimittamaan muut toimintaansa liittyvät tiedot pyydettäessä. Teknisesti on mahdollista toimittaa tarjouksen liitteet ja erilaiset selvitykset postitse erillisenä lähetyksenä osoitteella Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin