«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kärsämäen kunta : Koivupuiston keittiön koneiden ja laitteiden hankinta

10.10.2019 10:02
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020703
Tarjoukset 24.10.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Kärsämäen kunta 0186511-0 /
Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto
8105Esko Hämäläinen
Haapajärventie 1
86710
Kärsämäki
Puh. +358444456841
Fax. +35888162800

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kärsämäen kunta
Y-tunnus 0186511-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto
Yhteyshenkilö Esko Hämäläinen
Postiosoite Haapajärventie 1
Postinumero 86710
Postitoimipaikka Kärsämäki
Maa Suomi
Puhelin +358444456841
Sähköpostiosoite esko.hamalainen@karsamaki.fi
Faksi +35888162800
Internet-osoite (URL) http://www.karsamaki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koivupuiston keittiön koneiden ja laitteiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
8105
Hankinnan kuvaus

Hankitaan Koivupuiston laitoskeittiölle keittopataryhmä, pesulinjasto sekä yhdistelmäuuneja paikalleen asennettuina.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähköiset keittiökoneet. (39711000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kärsämäki (K317)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
25.10.2019 - 31.1.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien tulee olla ammattitaitoisia, asiantuntevia ja perehtyneitä laitoskeittiölaitteiden toimittajia.

Tarjousten tekijöiden tulee liittää tarjoukseen kaikki tilaajavastuulain edellyttämät todistukset tai hyväksyttävä tilaajavastuutodistus.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjousten tekijöiden tulee toimittaa tarjouksen liitteenä referenssitietoja toteutetuista laitoskeittiöistä.

Tarjoajien tulee antaa selvitys toimitettavien laitteiden ja koneiden huoltojen suorittajasta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Saaduista tarjouksista laaditaan vertailu, jossa hinnan painoarvo on 70 % ja referenssien sekä tuoteominaisuuksien painoarvo on 30 % tarjouspyynnön mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.10.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 3 kk tarjousten jättöpäivästä

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Koivupuiston keittiökoneet 2019.pdf

koivupuiston keittiön pohjapiirros laitesijoittelu.pdf

koivupuiston keittiön pohjapiirros.pdf

Koivupuisto pohjapiirustus 1991, keittiötilat.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin