«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut : Sanelujen purkamispalvelu

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020679
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-476370
Tarjoukset 31.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=242117&tpk=e0a89b99-00d7-49c4-aee5-0f34ac2ced7a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Suvi Mäkelä
Puhelin:+358 447031881
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postitoimipaikka:Liminka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@liminka.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Työterveys Virta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2771501-4
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tyoterveysvirta.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tyoterveysvirta.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuusamon kaupunki / terveyspalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186418-5
Postitoimipaikka:Kuusamo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
NUTS-koodi:Kuusamo (K305)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuusamo.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=242117&tpk=e0a89b99-00d7-49c4-aee5-0f34ac2ced7a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sanelujen purkamispalvelu
Viitenumero:
Monetra TP 33/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Konekirjoitus-, tekstinkäsittely- ja omataittopalvelut. (79550000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne päivystysaikaisten sanelujen, kiireelliseksi luokiteltujen sanelujen ja tekstinkäsittelyn jonojen purkuun asiakkailleen (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyseessä on vain yhden palvelukokonaisuuden hankinta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 670000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekstinkäsittelypalvelut. (79552000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavalla sanelujen purkamispalvelulla tarkoitetaan tuotettavaa kirjoituspalvelua, jossa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön nauhoittamat äänitallenteet hoito- ja tutkimustapahtumista puretaan kirjoitettuun muotoon. Sanelut ovat suomenkielisiä ja ne sisältävät lääketieteen termistöä ja sanastoa sekä asiayhteyteen liittyviä vierasperäisiä sanoja ja termejä. Tilaajilla on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä tai SoftMedic-potilastietojärjestelmä (Työterveys Virta Oy). Oulun kaupunki sekä Kuusamon kaupunki tulee ottamaan vuoden 2020 aikana käyttöön Effica-potilastietojärjestelmän tilalle Lifecare-tietojärjestelmän, joka tarjoajan on otettava huomioon tarjousta tehdessään. Mikäli muut hankinnassa olevat tilaajat ottavat sopimuskauden aikana käyttöön Lifecare-tietojärjestelmän, tulee tarjoajan tehdä tarvittavat toimenpiteet automaattisesti ilman lisäkustannuksia. Tarjouspyynnössä pyydetään: 1) tekstinkäsittelyn ylivuodon (jos saneluja ei pystytä purkamaan lain edellyttämässä määräajassa) purkamisen hinta arkena maanantai-perjantai klo 8.00 -16.00 Mukana: - Oulun kaupungin sairaala, avoterveydenhuollon ja erikoislääkäreiden vastaanotto - Monetra Oulu Oy - Työterveys Virta Oy - Limingan kunta - Kuusamon kaupungin erikoissairaanhoito 2) kiireellisten sanelujen purkamisen hinta arkena maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00. Mukana: - Oulun kaupungin sairaala, avoterveydenhuollon ja erikoislääkäreiden vastaanotto - Monetra Oulu Oy - Työterveys Virta Oy - Kuusamon kaupungin erikoissairaanhoito 3) päivystysajan sanelujen purkamisen hinta maanantai-perjantai klo 16.00 - 22.00 ja lauantai - sunnuntai + arkipyhät klo 8.00 - 22.00. Mukana: - Oulun kaupunginsairaala - Monetra Oulu Oy - Kuusamon kaupungin erikoissairaanhoito Tilaaja toimittaa purettavat sanelut palveluntuottajalle. Purkamisen jälkeen palveluntuottaja palauttaa puretut tekstit sähköisessä muodossa tilaajan käytössä olevaan potilastietojärjestelmään (Effica / Lifecare / SoftMedic). Työterveys Virran SoftMedic-potilastietojärjestelmässä sanelut kirjoitetaan ohjelman Ohikirjaus-sovellukselle. Sanelut ovat lääkäreiden sanelemina tallenteina Oulun kaupungin verkossa olevassa Philips SpeechExec Enterprise Dictate puhtaaksikirjoitus-ohjelmassa. Ylivuodon purkaminen pitää olla suoritettuna 1-2 päivän sisällä tilaajan ohjeen mukaisesti. Päivystysaikojen sanelujen purkaminen sekä tilaajan määrittelemät kiireelliset sanelut virka-aikana on suoritettava palvelujentuottajan puolesta tilaajan potilastietojärjestelmään seuraavaan aamuun klo 8.00 mennessä. Palveluntuottajan edellytetään sitoutuvan tehtävän sopimuksen mukaiseen aikatauluun. Tarjottavaa palvelua tuottavan henkilöstön tulee olla suomenkielentaitoista. Myös palveluntuottajan kanssa asiointi ja raportointi tulee tapahtua suomenkielellä. Tilaaja edellyttää, että ostopalvelua ei tuota henkilö, joka on tilaajan palveluksessa. Palveluntuottajan on hallittava laajasti erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa käytetty lääketieteen termistö ja sanasto sekä asiayhteyteen liittyvät vierasperäiset sanat. Palveluntuottajan on sitouduttava tuottamaan palvelu riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla, joka hallitsee lääketieteellisen tekstin kirjoittamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 30.11.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.12.2021 - 30.11.2022 sekä 1.12.2022 - 30.11.2023. Optioiden käytöstä päättää yksinomaan tilaaja ja optioiden käytöstä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 132-324202
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.10.2019 14:05
Paikka: Tarjousten ilmoitettu avausaika on suuntaa-antava. Tarjoukset voidaan avata myös myöhempänä ajankohtana. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019
«« Takaisin