«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pedersöre kommun : Mejeriprodukter

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020674
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-475592
Tarjoukset 08.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/pedersore?id=256955&tpk=6aea7299-22eb-41b8-9281-ad852c436b70

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pedersöre kommun
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0198517-1
Postiosoite:Skrufvilagatan 2
Postinumero:68910
Postitoimipaikka:Bennäs
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Monika Asplund
Puhelin:+358 503758204
Sähköpostiosoite:monika.asplund@pedersore.fi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pedersore.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pedersore

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pedersore?id=256955&tpk=6aea7299-22eb-41b8-9281-ad852c436b70
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mejeriprodukter
Viitenumero:
Kost/1
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maitotaloustuotteet. (15500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (348/2007) och de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen (JYSE2009 varor). Upphandlingsmängderna är normgivande för köparen (ej fasta). Årsförbrukningsmängderna är inte bindande. Alla anbud skall inlämnas via Cloudia. Beställningar ska kunna lämnas in per telefon och internet beställningssystem. Vi förutsätter betjäning på svenska via båda dessa kanaler. Mejerivaror transporteras ut till våra kök 2-3 dagar/vecka enligt våra behov.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maitotaloustuotteet. (15500000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Pedersören kunta (K599) , Luoto (K440) , Uusikaarlepyy (K893) , Pietarsaari (K598)
Luoto Uusikaarlepyy Pietarsaari
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pedersöre kommun, Larsmo kommun, Nykarleby och Jakobstad gör en gemensam upphandling av mejeriprodukter. Avtalstiden är 1.1.2020-31.12.2021 + 1 optionsår. Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (348/2007) och de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen (JYSE2009 varor). Upphandlingsmängderna är normgivande för köparen (ej fasta). Årsförbrukningsmängderna är inte bindande. Alla anbud skall inlämnas via Cloudia. Beställningar ska kunna lämnas in per telefon och internet beställningssystem. Vi förutsätter betjäning på svenska via båda dessa kanaler. Mejerivaror transporteras ut till våra kök 2-3 dagar/vecka enligt våra behov.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Avtalet kan förlängas med ett optionsår.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Upphandlingen omfattar tiden 1.1.2020-31.12.2021 + 1 optionsår.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU finansierat skolmjölkstöd.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Anbudsgivaren bör ha ett egenkontrollsystem godkänt av livsmedelsövervakningsmyndighet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

De offererade produkterna bör vara anpassade för storkök och produkterna bör följa i Finland gällande lagar, förordningar och övriga offentliga bestämmelser gällande livsmedel och övervakningen av dem. Leverantören ska förbinda sig att ge information om ursprung för varje varuparti. Mejeriprodukterna bör vara spårbara fram till mejeriet. Ursprungsland bör framgå på alla produkter. Mejeriprodukterna får inte innehålla rester av mikrobläkemedel. Antimikrobiella läkemedel, som ex. antibiotika, används ansvarsfullt enbart för behandling av sjuka djur efter föreskrivning och under övervakning av veterinär. Användning av antibiotika skall registerföras och finnas tillgängligt på begäran. Produkterna bör vara försedda med produktbeskrivningar och uppgifter om produkternas näringsinnehåll på svenska och finska. Minimiantal förbrukningsdagar kvar efter att produkterna levererats till mottagaren: - mjölk 5 dagar - joghurt och fil 7 dagar - ostar 21 dagar - gryn- och färsk ostar 7 dagar Vi prioriterar produkter med så få tillsatsämnen som möjligt.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.11.2019 09:00
Paikka: Pedersöre

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019
«« Takaisin