«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : Asuinrakennuskohteiden rakennesuunnittelun (uudis- ja korjausrakentaminen) puitejärjestely

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020668
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-476356
Tarjoukset 08.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=251569&tpk=1b48665a-364c-48b7-afc2-9eb42dd097e7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565281-0
Postiosoite:Upseerinkatu 3 B
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Hellinen
Puhelin:+358 438266519
Sähköpostiosoite:jaana.hellinen@espoonasunnot.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoonasunnot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=251569&tpk=1b48665a-364c-48b7-afc2-9eb42dd097e7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asuinrakennuskohteiden rakennesuunnittelun (uudis- ja korjausrakentaminen) puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon Asunnot kilpailuttaa rakennesuunnittelupalveluiden puitejärjestelyn asuinrakennuskohteisiin. Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Uudisrakennukset, rakennesuunnittelu 2. Peruskorjaukset ja -parannukset, rakennesuunnittelu 3. Ylläpitokorjaukset, rakennesuunnittelu Tarjoaja voi tehdä tarjouksen kaikkiin osa-alueisiin tai vain yhteen tai kahteen. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Tässä hankinnassa puitejärjestelyllä tarkoitetaan Tilaajan ja usean toimittajan välistä sopimusta. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitesopimus ei muodosta Tilaajalle määräostovelvoitetta. Yksittäinen hankinta voidaan hankkia suoraan yhdeltä puitesopimustoimitajalta tai minikilpailuna, jossa erillinen kohdekohtainen tarjouspyyntö laitetaan useammalle puitesopimusjärjestelyssä mukana olevalle palveluntuottajalle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uudisrakennukset, rakennesuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uudisrakennuskohteiden rakennesuunnittelutehtävät Asuntosuunnittelun tehtäväluettelon (RT 10-10827) mukaisesti, alkaen luonnossuunnitteluvaiheesta ja päättyen takuuajan päättymiseen. Kohteet toteutetaan ARA:n pitkäaikaisella korkotukilainalla. Tehtävään sisältyy lisäksi: • suunnitteluaikataulun laadinta ja ylläpito yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa • mahdollinen urakkalaskennan jälkeinen lisäsuunnittelu ja suunnitelmien tarkentaminen, mikäli ARAn hyväksymää hintatasoa ei saavuteta urakkalaskennan mukaisilla suunnitelmilla • urakkakilpailuun tarvittavat elementtisuunnitelmat ja kaaviot sekä kattoristikoiden ja teräsosien mitoitussuunnitelmiin tarvittavat tiedot (varsinainen elementtisuunnittelu kuuluu pääurakoitsijalle) • salaoja- ja pintavesisuunnitelman laatiminen, tarvittaessa myös radonpoistosuunnitelma • palokatkojen detaljisuunnittelu • laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät • työturvallisuuden varmistaminen suunnittelussa • suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuminen koko suunnittelun ja rakentamisen ajan (n. joka neljäs viikko), lisäksi osallistuminen vastaanotto- ja takuutarkastuksiin sekä laadunvarmistuksen mukaisiin mallikatselmuksiin ja em. lisäksi kaikki työnaikaiseen valvontaan liittyvät, työmaakokousten ulkopuoliset valvontakäynnit • loppupiirustukset toteutuneen mukaisesti • huoltokirjan ja tarkastusasiakirjan täyttäminen velvollisuuksineen rakennesuunnittelun osalta Osa-alueeseen valitaan 7 palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy yksi (1) kahden (2) vuoden optio. Option käytöstä sovitaan erikseen tilaajan toimesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Tilaaja sopii option käytöstä toimittajakohtaisesti. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Peruskorjaukset ja perusparannukset, rakennesuunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Peruskorjaus- ja perusparannuskohteiden rakennesuunnittelutehtävät Asuntosuunnittelun tehtäväluettelon (RT 10-10827) mukaisesti/soveltaen, alkaen luonnossuunnitteluvaiheesta ja päättyen takuuajan päättymiseen. Tehtävään sisältyy lisäksi: • suunnitteluaikataulun laadinta ja ylläpito yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa • tarvittaessa salaoja- ja pintavesisuunnitelman laatiminen, tarvittaessa myös radonpoistosuunnitelma • palokatkojen detaljisuunnittelu • laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät • työturvallisuuden varmistaminen suunnittelussa • suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuminen koko suunnittelun ja rakentamisen ajan (n. joka neljäs viikko), lisäksi osallistuminen vastaanotto- ja takuutarkastuksiin sekä laadunvarmistuksen mukaisiin mallikatselmuksiin ja em. lisäksi kaikki työnaikaiseen valvontaan liittyvät, työmaakokousten ulkopuoliset valvontakäynnit • loppupiirustukset toteutuneen mukaisesti • huoltokirjan ja tarkastusasiakirjan täyttäminen velvollisuuksineen rakennesuunnittelun osalta Peruskorjaus- ja perusparannuskohteissa päätetään tapauskohtaisesti, asuvatko asukkaat kohteessa rakennustöiden ajan. Osa-alueeseen valitaan 7 palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy yksi (1) kahden (2) vuoden optio. Option käytöstä sovitaan erikseen Tilaajan toimesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Tilaaja sopii option käytöstä toimittajakohtaisesti. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ylläpitokorjaukset (mm. julkisivuremontit), rakennesuunnittelu
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ylläpitokorjaukset ovat kiinteistöissä tehtäviä pieniä remontteja kuten esim. keittiön remontointi tai julkisivuremontit. Asukkaat asuvat asunnoissaan remontin ajan. Suunnittelutehtävän laajuus määritellään tapauskohtaisesti. Tehtäviin voi sisältyä: - uutta huonejärjestelyä, seinien purkua tms. - parvekelasitusten suunnittelua, ikkunoiden vaihtoa tms. - salojasuunnittelua - piharakenteiden rakennesuunnittelua Osa-alueeseen valitaan 5 palveluntuottajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy yksi (1) kahden (2) vuoden optio. Option käytöstä sovitaan erikseen Tilaajan toimesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Tilaaja sopii option käytöstä toimittajakohtaisesti. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet sekä olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja rikkeettömyyden varmistamiseksi voittaneen tarjoajan on toimitettava tilaajalle soveltuvuusehtojen ja tilaajavastuulain mukaiset, ajantasaiset asiakirjat myös ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 §

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 tässä kilpailutuksessa mainituin poikkeuksin (ks. liitteenä oleva sopimusluonnos).

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 19

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.11.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaaja varaa oikeuden avata tarjoukset myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019
«« Takaisin