«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ennakkotietoilmoitus):
Jyväskylän kaupunki : ENNAKKOILMOITUS JA TIETOPYYNTÖ: Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020567
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-476959

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ennakkotietoilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 142660000
Sähköpostiosoite:hankinnat@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ENNAKKOILMOITUS JA TIETOPYYNTÖ: Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

ENNAKKOILMOITUKSEN TARKOITUS JA ILMOITUS TEKNISESTÄ VUOROPUHELUSTA Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan tietopyyntö markkinakartoitusta varten. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta ja hankintamenettelystä ovat alustavia eikä sido hankintayksikköä mahdollisessa hankintamenettelyssä. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailuttamiseen, sopimuksiin ja palveluntuotantoon liittyviä kysymyksiä, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnön tavoitteena on saada palautetta esimerkiksi hankintamenettelyyn asetettavista vähimmäisvaatimuksista, palvelusisällöstä ja hintatasosta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 66000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua. Asukkaat tarvitsevat tehostettua ja jatkuvaa hoitoa ja heidän selviytymisensä edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. Asiakkaiden hoidon toteutus lähtee heidän tarpeistaan perustuen yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito on aktiivista ja kokonaisvaltaista sekä toimintakykyä ylläpitävää. Hoitotyö on asiakasta kuntouttavaa. Hankinnasta suunnitellaan perustettavan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa kuusi (6) vuotta. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voivat hakea kaikki soveltuvat palveluntuottajat koko hankintajärjestelmän keston ajan. Hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien on mahdollisuus tarjota asumispalveluja kahden (2) vuoden välein järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Tehostetun palveluasumisen sopimuskauden kesto on 2 vuotta + 2 optiovuotta + 2 optiovuotta.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.12.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kiinnostuneet markkinatoimijat voivat pyytää hankintaa koskevaa ennakkoaineistoa ottamalla yhteyttä 8.11.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@jyvaskyla.fi. Yrityksen tulee liittää yhteydenottoon mukaan yrityksen nimi, y-tunnus, lyhyt kuvaus yrityksestä tai perustettavasta toiminimestä ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot. Yhteydenotto tulee otsikoida erottuvasti, esimerkiksi "PETU 25821 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta, ennakkoaineiston toimituspyyntö". Ennakkoaineiston pyytämisen yhteydessä palveluasumisen tuottajille (myöhemmin, palveluntarjoajat) jaetaan pääsy palveluasumisen tuottamista koskevaan kyselyyn. Vastaamalla kyselyyn palveluntarjoajat voivat esittää näkemyksiään tehostetun palveluasumisen hankintaan liittyen. Kyselyyn voi vastata 8.11.2019 klo 12.00 mennessä. Hankintayksikkö järjestää tehostetun palveluasumisen hankintaan liittyen info- ja keskustelutilaisuuden, jonne kaikki kiinnostuneet palveluntarjoajat ovat tervetulleita. Info- ja keskustelutilaisuus pidetään Jyväskylän kaupungintalon kokoustilassa Vallesmanni keskiviikkona 4.11.2019 klo 14.00 – 16.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja näkemysten esittämiseen tehostetun palveluasumisen järjestämisestä. Palveluntarjoajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@jyvaskyla.fi keskiviikkona 28.10.2019 klo 12.00 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä ennakkoaineiston kyselyn yhteydessä tai erikseen sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yrityksen nimi ja y-tunnus, tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden nimet sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Tilaisuuteen voi tulla myös ilman ilmoittautumista. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden kutsua tarvittaessa kyselyyn vastanneita, keskustelutilaisuuteen osallistuneita tai muita tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan markkinatoimijoita kahdenvälisiin suullisiin vuoropuheluihin. Hankintayksikkö voi tarvittaessa rajata vuoropuheluun kutsuttavien yritysten määrää oman harkintansa mukaan. Mikäli yhteydenottonne tai vastauksenne tietopyyntöön sisältää liikesalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää aineistoa, pyydämme teitä yksilöimään ja merkitsemään ao. tiedot selvästi vastaukseen. Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia yrityksiä osallistumishakemuksen jättämiseen tai tarjouksen tekemiseen hankintamenettelyssä, eikä toisaalta vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä osallistumishakemuksen jättämistä tai tarjouksen tekemistä hankintamenettelyssä. Osallistuneille palveluntarjoajille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2019
«« Takaisin