«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kiinteistö Oy Valkea Talo : Tekstipuhelinpalvelu kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020374
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-527921
Tarjoukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=624

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiinteistö Oy Valkea Talo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0603498-1
Postiosoite:Ilkantie 4
Postinumero:00400
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Palokangas
Puhelin:+358 505439137
Sähköpostiosoite:jarkko.palokangas@ptcs.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.valkeatalo.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuurojen Liitto ry
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuurojenliitto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuuloliitto ry
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@kuuloliitto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuuloliitto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Suomen Kuurosokeat ry
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kuurosokeat@kuurosokeat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuurosokeat.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Svenska hörselförbundet rf
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@horsel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.horsel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=624

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=624
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Hankintalain 5 § 1 mom 5 kohdan tarkoittama tuensaaja.
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tekstipuhelinpalvelu kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Televiestintäpalvelut. (64200000-8), Puhevammaisille (EA18-6), Kuulovammaisille (EA19-9), Kuuromykille (EA20-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tekstipuhelinpalvelu, jota on toteutettu kuulovammaisille tekstipuhelimen avulla kahdeksankymmentäluvun alusta lähtien. Palvelun tarkoitus on taata kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaiselle tasa-arvoiset palvelut kuulevien kanssa vuorokauden jokaisena aikana vuoden jokaisena päivänä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erilaiset yhdistyspalvelut. (98130000-3)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Puhelukeskus. (79512000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tekstipuhelinpalvelua on tuotettu ja pidetty yllä Veikkaus Oy:n tuella, jonka myöntää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) vuosittain erikseen tehtävällä avustuspäätöksellä. Palvelun käyttäjillä tulee olla ajasta riippumaton mahdollisuus itsenäisesti pitää yhteyttä sidosryhmiinsä, asioida ja kutsua tarvittaessa apua.

Palvelussa puhelunvälittäjä lukee ääneen asiakkaan tekstipuhelimella taikka internet- tai mobiilisovelluksella kirjoitettavan tekstin puhelun kuulevalle osapuolelle, sekä kir-joittaa puheen takaisin asiakkaalle.

Tekstipuhelinpalvelussa hoidetaan tavalliset puhelut Suomessa lanka- sekä matka-puhelinverkossa suomen, ruotsin sekä englannin kielellä. Tekstipuhelinpalvelu välit-tää puheluita kuulevien ja tekstipuhelinta / internetsovellusta tai mobiilisovellusta käyttävien henkilöiden välillä vuorokauden ympäri (24/7).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 12:05
Paikka: Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=624
«« Takaisin