«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020356
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469811

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Järvinen
Puhelin:+358 444828927
Sähköpostiosoite:tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa PHHYKY on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta. Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019

VII kohta: Muutokset

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Hankintayksikkö korjaa alkuperäistä osallistumisilmoitusta siihen jääneiden epäselvien muotoilujen johdosta seuraavasti: Korjausilmoituksessa on muutettu alkuperäisen osallistumishakemuksen palvelukuvauksen (liite 1) sisältöä seuraavissa kohdissa: —sivulla 15 kohdassa 3.1.1. "Ehdokasta yleisesti koskevat vaatimukset" (nyk. s. 15 kohta 3.1.) ollut vaatimus "Ehdokkaalla on oikeus liikenteen harjoittamiseen: (osallistumispyyntöä jättäessä) koko sopimuskaudelle lainsäädännön edellyttämä lupa (taksi, joukko, henkilö) toiminnan harjoittamiseen (Vallu-liikennelupajärjestelmä-tarkistus)" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla; —sivulla 17 kohdan 3.1.1. alakohdassa "Auto" (nyk. s. 17 kohdan 3.2.1. alakohta "Auto") vaatimuksia on muutettu siten, että ko. kohtaan virheellisesti kirjatut vaatimukset "Rekisteröity istumapaikkamäärä vähintään 1+8 ja enintään 1+16" (s. 17) ja "Vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa" (s. 18) on poistettu kohdan listauksesta ja korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla; —sivulla 18 kohdan 3.1.1. alakohdassa "Varusteet" (nyk. s. 18 kohdan 3.2.1. alakohta "Varusteet") ollut vaatimus "(esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annettu asetus (723/2009)" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla; —sivulla 19 kohdan 3.1.2. alakohdassa "Auto" (nyk. s. 19 kohdan 3.2.2. alakohta "Auto") ollut vaatimus "Rekisteröity istumapaikkamäärän on oltava 1+4" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla "Rekisteröity istumapaikkamäärän on oltava vähintään 1+4". —sivulla 21 kohdassa 4. ”Ehdokkaan ja Kuljettajan Tehtävät” ollut vaatimus "Kuljettajilla tulee olla voimassa olevat ensiapukortit. Kun asiakkaat koostuvat pääasiassa liikuntarajoitteisista ja senioreista, kuljettajilla tulee olla suoritettuna ja voimassa seuraavat koulutukset: –Pyörätuolien sidontaan, käyttämiseen ja porrasvetoihin liittyvät koulutukset; –Näkövammaisten ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvä opastus” korvataan muotoiluilla ”Tilaaja voi järjestää kolmansienosapuolien kanssa yhteistyössä erilaisia koulutustilaisuuksia. Tilaajan järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistutaan ilman erillistä korvausta. Koulutuksissa voidaan esimerkiksi antaa näkövammaisten ohjaukseen, kommunikointiin ja kohtaamiseen liittyvää opastusta, tai erityisten apuvälineiden käyttöön, esimerkiksi porraskiipijän käyttöön. Tilaaja ilmoittaa tilaisuuksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Kuljettajalta edellytetään sopimuskauden aikana kuljetuksia liikennöidessä voimassaolevaa koulutusta tai vastaavaa valmiutta ensiavusta: hätäensiapukurssi TAI ensiapukurssi EA1 (SPR:n kurssina TAI SPR:n tai Traficomin hyväksymän kouluttajan järjestämänä kurssina.)” —sivulla 22 kohdassa 4. ”Ehdokkaan ja Kuljettajan Tehtävät” olevaa luetteloa täydennetään vaatimuksella ”–pyörätuolien käyttäminen, sidonta ja porrasveto” ja luettelon jälkeen lisätään teksti ”Tarjotessaan hankintavaiheessa esim. esteettömän ajoneuvon kuljetuksia, vastaa ehdokas siitä, että kuljettaja hallitsee kulloinkin ajettavan kuljetuksen vaatimat ammattitaidot apuvälineiden käytössä sekä asiakkaan avustamisessa yllä olevan mukaisesti.” Palvelukuvauksen muutoksia sisältävät kohdat on korostettu asiakirjassa keltaisella korostuksella.

«« Takaisin