«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Henkilökuntasovellus

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020355
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469809

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ann-Mari Tiainen
Puhelin:+358 404838323
Sähköpostiosoite:ann-mari.tiainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökuntasovellus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden sekä sovelluksen ylläpitopalvelun hankkimiseksi. ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita tarjoavat yritykset voivat jättää osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutusten tarkemmat kuvaukset esitetään kilpailutuskohtaisissa tarjouspyynnöissä. Ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetetään lokakuussa 2019 (arvio).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: III.2.2
Muutettava kohta: Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Oikaistava tieto:

HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (Sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy Pääsopimuksen ehdot sellaisenaan.

Oikaisu:

HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (Sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy Pääsopimuksen ehdot sellaisenaan. HUOM! Pääsopimuksen sopimusehtoja on muutettu. Pääsopimuksen muokattu versio Liite 1_Henkilökuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu on osallistumispyynnön liitteenä.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
02.09.2023 14.10

Oikaisu:
03.10.2023 14.10

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

MUUTOS 1. Hankintayksikkö on muuttanut pääsopimuksen (Sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) sopimusehtoja. Kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa noudatetaan Liitteen 1_Henkilökuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu versiota. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy muokatun Pääsopimuksen ehdot sellaisenaan. Liitteessä 1_Henkilökuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_muutosmerkinnöillä on nähtävillä sopimukseen tehdyt muutokset. MUUTOS 2. Liitteeseen 6_Kuvaus hankintaprosessista 3.10.2019_Muokattu on päivitetty Pääsopimuksen muuttamista koskevat tiedot. Muutokset on merkitty punaisella. MUUTOS 3. Osallistumispyynnön kohtaan Laskutus ja maksuehto kohtaan on muutettu tieto "Laskutus tapahtuu hankintasopimusten mukaisesti". MUUTOS 4. Osallistumispyynnön kohtaa Muut ehdot/Pääsopimus on lisätty HUOM! Liite 1_Henkilökuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu versio. MUUTOS 5. Hankintayksikkö on pidentänyt hankintavaiheeseen siirtymisen määräaikaa.

«« Takaisin