«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Porin kaupunki / perusturva : Tuettu asuminen/ Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020320
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469926
Osallistumishakemukset 31.12.2022 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=254250&tpk=8873e4f9-af11-4f8b-9809-831bb7421f15

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porin kaupunki / perusturva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0137323-9
Postiosoite:PL 121
Postinumero:28101
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Puhelin:+358 447017641
Sähköpostiosoite:tarjous@pori.fi
NUTS-koodi:Porin seutu (S043)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=254250&tpk=8873e4f9-af11-4f8b-9809-831bb7421f15
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tuettu asuminen/ Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
Viitenumero:
PRIDno-2019-4546
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Porin kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Porin perusturvakeskuksen (myöhemmin Tilaaja) mielenterveys-/päihdekuntoutujien tuetusta asumisesta seuraavasti: Sopimuskausi: 1.1.2020 - 31.12.2022 + mahdollinen yksi optiovuosi 1.1.2023 - 31.12.2023. Tarjouspyyntö koskee sopimuskaudella tehtäviä uusia sijoituksia ja nykyisten sopimusten puitteissa olevia asumispalvelupaikkoja. Tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelua, jolla vastataan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen mielenterveys-/päihdekuntoutujien asumisen erityyppisiin tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuottajan omissa tai vuokraamissa tiloissa. Hankinnan kuvaus on esitetty liitteessä 1 (Liite 1 Hankinnan kuvaus, mtp, tuettu). Hankinnan kohteena olevan tuetun asumisen perusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2 (Liite 2, Perusvaatimukset, mtp, tuettu).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimukseen sisältyy lisäksi mahdollinen yksi optiovuosi 1.1.2023 - 31.12.2023.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä, hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Porin kaupungin hankintapalvelut yhdessä Porin perusturvan (tilaaja) kanssa vastaavat toimittajarekisterin ylläpitämisestä. Toimittajarekisterin toimintamalli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 4.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2022 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tilaaja tekee palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuen ja kilpailutuksen laatupisteytyksen mukaisessa järjestyksessä. Päätöksen asumispaikasta tekee tähän tarpeeseen perustuen asianomainen viranhaltija. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut hankitaan tarpeen mukaan ja tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat arvioita. Tarjouskilpailun perusteella tehtävillä puitesopimuksilla tilaaja ei sitoudu ostamaan ennalta sovittua paikkamäärää, vaan palveluja ostetaan tarpeiden mukaan. Tilaaja ei sitoudu yksikkökohtaisiin hankintakiintiöihin, eikä palveluntuottajan tarvitse varata kapasiteettiaan tilaajien käyttöön. Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista esim. ateriapalvelut alihankintana. Tarjouspyynnössä määritellyn palvelun lisäksi tarjottavista muista mahdollisista palveluista, jotka eivät sisälly hoito-, ateria- tai vuokramaksuun, sopivat asiakas ja palveluntuottaja erikseen. Näiden palvelujen maksut on katettava asiakkaan käyttövaroista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019
«« Takaisin