«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kansaneläkelaitos : FYSIOTERAPIA (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020302
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469922
Tarjoukset 22.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=255964&tpk=e004931a-3b6b-4401-9a40-69a666543a3e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kela
Puhelin:+358 2063411
Sähköpostiosoite:avoterapiahankinnat@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=255964&tpk=e004931a-3b6b-4401-9a40-69a666543a3e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
FYSIOTERAPIA (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille Eteläisen vakuutuspiirin alueella. Eteläisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 4 ja 5.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu liitteenä 1 olevassa Kelan terapian palvelukuvauksessa (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, Voimassa 1.1.2019 alkaen päivitetty 14.3.2019, jäljempänä palvelukuvaus). Sopimuskausi on 2.3.2020−31.12.2021. Kuntoutujien sopimuksen mukaiset terapiat alkavat kuitenkin vasta 1.5.2020. Kela on hankkinut järjestämällään tarjouskilpailulla vaativan lääkinnällisen lasten ja nuorten fysioterapian yksilöterapiat sopimuskaudelle 1.5.2019-31.12.2020 (optiot vuosille 2021 ja 2022). Mikäli palveluntarjoaja on valittu palveluntuottajaksi ko. puitejärjestelyyn, voi palveluntarjoaja siitä huolimatta jättää tarjouksensa tähän nimenomaiseen tarjouskilpailuun.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.3.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä yhden vuoden optiokaudella vuonna 2022.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019
«« Takaisin