«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Vt 3 Hämeenkyrönväylä; STk

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020297
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-467777
Tarjoukset 11.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252637&tpk=badf78ea-c5d8-4335-9131-7d22f531f0bc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Akseli Nurmi
Puhelin:+358 505633742
Sähköpostiosoite:akseli.nurmi@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252637&tpk=badf78ea-c5d8-4335-9131-7d22f531f0bc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt 3 Hämeenkyrönväylä; STk
Viitenumero:
VÄYLÄ/6193/02.01.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakkaan kuuluu ”Hämeenkyrönväylä, STk" rakennussuunnittelu ja rakentaminen siinä laajuudessa kuin se suunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen siinä laajuudessa kuin tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa on määritelty: - kapea keskikaiteellinen nelikaistainen ohikulkutie noin 10 km matkalle, valtatie 3, 19m/2x7m poikkileikkauksella 3,5 km maanteitä - Kolme eritasoliittymää: Hanhijärven ETL, Heiskan ETL sekä Hämeenkyrön ETL - Ramppeja 3,3 km, katuja 1,2 km, yksityisteitä 7,4 km, pyöräilyn ja jalankulun väyliä noin 4,5 km - 11 uutta siltaa Urakka on yksikköhintaperusteinen kehitysvaiheen sisältävä Suunnittele ja Toteuta -urakka (STk). Tavanomaiseen ST-urakkaan lisäyksenä on urakoitsijan valinnan ja rakentamisen välille sijoittuva tilaajan ja urakoitsijan yhteinen kehitysvaihe, jossa mm. on tavoitteena kehittää suunnitelmaratkaisuja. Kehitysvaihe on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 60000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenkyrö (K108)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hämeenkyrö

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakka on Suunnittele ja toteuta -urakka, joka sisältää kehitysvaiheen (STk). Urakkasopimus jakaantuu kahteen eri vaiheeseen: 1. Kehitysvaihe 2. Toteutusoptio Tarjoukseen ei edellytä liitettäväksi alustavaa rakennussuunnitelmaa. Kuitenkin urakoitsija vastaa tarjousratkaisujensa tuotevaatimusten mukaisuudesta. Kehitysvaiheessa tilaaja ja urakoitsija jatkavat rakennussuunnitelman kehittämistä yhteistyössä hyödynjaonperiaatetta noudattaen. Kehitysvaihe päättyy, kun tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Tässä urakassa toteutusvaihe on optio, jonka käytöstä päättää vain ja ainoastaan tilaaja. Muutoin hankkeen toteutusvaiheessa noudatetaan tavanomaisen ST-urakan periaatteita. STk-mallin erityispiirteitä on kuvattu mm. urakkasopimuksen kohdassa 3.1, 3.5, 6.2 ja 6.6, urakkaohjelman kohdassa 12.2 sekä lisäksi muissa tarjouspyyntöaineiston kohdissa, joihin käytettävä urakkamuoto aiheuttaa muutoksia. Urakkaan kuuluu ”Vt 3 Hämeenkyrönväylä, STk" rakennussuunnittelu ja rakentaminen siinä laajuudessa kuin se suunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen siinä laajuudessa kuin tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa on määritelty. Urakkaan kuuluu töiden osalta suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu myös tiedotus-, raportointi- sekä takuuaikaisia töitä ja päätoteuttajan rooliin kuuluvia yhteensovittamisvelvoitteita tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluu työt siinä laajuudessa, kuin ne on tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä tai option käyttämättä jättämisestä. Tilaaja päättää option käyttämisestä yksipuolisesti ja myönteinen päätös käynnistää toteutus-vaiheen. Päätös on edellytys rakennustöiden aloittamiselle, mikä ei näin olleen ole mahdollista vielä kehitysvaiheessa. Sopimuksen toteutusoption käyttöönottamisesta tehdään hankintapäätös (oikaisuohje, mutta siitä ei ole valitusoikeutta). Urakan sisältö on määritetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:13.1.2020 - 31.10.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-297644
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.12.2019 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019
«« Takaisin