«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY : Patenttiasiamiespalvelut

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020281
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469930

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postiosoite:PL 1000
Postinumero:02044
Postitoimipaikka:VTT
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20722111
Sähköpostiosoite:kilpailutus@vtt.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vtt.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tutkimus ja kehitys

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Patenttiasiamiespalvelut
Viitenumero:
Ref. nro 13/206/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta. (79120000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olivat VTT:n teettämä patenttiasiamiestyö ja siihen liittyvät palvelut. Hankinta koskee erityisesti uusien patenttihakemusten laatimista ja virastokäsittelyä yhteistyössä VTT:n IPR Managementin ja keksijöiden tai muiden VTT:n asiantuntijoiden kanssa. Patenttien ohella haetaan toimittajaa tavaramerkkiasiamiestyölle. Hankinta oli jaettu neljään (4) osakokonaisuuteen. Osakokonaisuudet ja niiden sisään kuuluvat osa-alueet olivat seuraavat: OSAKOKONAISUUS 1: ELEKTRONIIKKA, OPTIIKKA, ICT JA OHJELMISTOT • Osa-alue 1.1: Elektroniikka • Osa-alue 1.2: Optiikka ja mittaustekniikka • Osa-alue 1.3: ICT ja ohjelmistot OSAKOKONAISUUS 2: BIOTEKNIIKKA JA KEMIA • Osa-alue 2.1: Biotekniikka • Osa-alue 2.2: Kemian teknologia ja prosessit OSAKOKONAISUUS 3: VALMISTUSTEKNIIKKA, KONEET JA LAITTEET, ENERGIATEKNIIKKA • Osa-alue 3.1: Koneet ja kulkuvälineet, materiaalit ja valmistustekniikka • Osa-alue 3.2: Energiatekniikka OSAKOKONAISUUS 4: TAVARAMERKIT

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osakokonaisuus 1: Elektroniikka, optiikka ICT ja ohjelmistot
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta. (79120000-1)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

OSAKOKONAISUUS 1: ELEKTRONIIKKA, OPTIIKKA, ICT JA OHJELMISTOT • Osa-alue 1.1: Elektroniikka Osa-alueella ”Elektroniikka” tarkoitettiin sähkötekniikkaan, mikro- ja nanoelektroniikkaan, MEMS- ja ohutkalvokomponentteihin ja painettuun elektroniikkaan liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. • Osa-alue 1.2: Optiikka ja mittaustekniikka Osa-alueella ”Optiikka ja mittaustekniikka” tarkoitettiin spektroskopiaan, optisiin instrumentteihin ja mittausteknologioihin sekä fotoniikan integrointiin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. • Osa-alue 1.3: ICT ja ohjelmistot Osa-alueella ”ICT ja ohjelmistot” tarkoitettiin radio- ja tietoliikennejärjestelmiin, tietoverkkoihin ja ohjelmistoihin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. Osakokonaisuuden 1 arvioitu arvo sopimuskaudelle on noin 3 920 000 euroa (€).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osakokonaisuus 2: Biotekniikka ja kemia
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta. (79120000-1)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

OSAKOKONAISUUS 2: BIOTEKNIIKKA JA KEMIA • Osa-alue 2.1: Biotekniikka Osa-alueella ”Biotekniikka” tarkoitettiin biotieteisiin perustuvia bioanalyyttisia ja diagnostisia menetelmiä sekä kasvibiotekniikkaa, proteiinien tuotantoa ja muuta teollista biotekniikkaa ja näihin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. • Osa-alue 2.2: Kemian teknologia ja prosessit Osa-alueella ”Kemian teknologia ja prosessit” tarkoitettiin kemian ja metsäteollisuuden prosesseihin, elintarvikkeisiin sekä kemiallisiin ja biomateriaaleihin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. Osakokonaisuuden 2 arvioitu arvo sopimuskaudelle on noin ‭2 400 000‬ euroa (€).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osakokonaisuus 3: Valmistustekniikka, koneet ja laitteet, energiatekniikka
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta. (79120000-1)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

OSAKOKONAISUUS 3: VALMISTUSTEKNIIKKA, KONEET JA LAITTEET, ENERGIATEKNIIKKA • Osa-alue 3.1: Koneet ja kulkuvälineet, materiaalit ja valmistustekniikka Osa-alueella ”Koneet ja kulkuvälineet, materiaalit ja valmistustekniikka” tarkoitettiin koneisiin ja kulkuvälineisiin sekä materiaaleihin ja valmistustekniikoihin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. • Osa-alue 3.2: Energiatekniikka Osa-alueella ”Energiatekniikka” tarkoitettiin energian tuotantoon, siirtoon ja käytön laitteisiin sekä koneisiin ja järjestelmiin liittyvää osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaista patenttiasiamiestyötä. Osakokonaisuuden 3 arvioitu arvo sopimuskaudelle on noin ‭1 600 000‬ euroa (€).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osakokonaisuus 4: Tavaramerkit
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta. (79120000-1)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

OSAKOKONAISUUS 4: TAVARAMERKIT • Osakokonaisuudella tarkoitettiin tavaramerkkien rekisteröintiin ja ylläpitoon liittyviä osallistumis- ja tarjouspyynnön mukaisia palveluita. Osakokonaisuuden 4 arvioitu arvo sopimuskaudelle on noin 80 000‬ euroa (€).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 049-113418

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1.1
Osa nro:
1
Nimi:
Osakokonaisuus 1: Elektroniikka, optiikka ICT ja ohjelmistot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Seppo Laine Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0590525-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2.1
Osa nro:
2
Nimi:
Osakokonaisuus 2: Biotekniikka ja kemia

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Boco IP Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1037059-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2400000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
3.1
Osa nro:
3
Nimi:
Osakokonaisuus 3: Valmistustekniikka, koneet ja laitteet, energiatekniikka

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Seppo Laine Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0590525-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1600000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
4.1
Osa nro:
4
Nimi:
Osakokonaisuus 4: Tavaramerkit

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Seppo Laine Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0590525-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1.2
Osa nro:
1
Nimi:
Osakokonaisuus 1: Elektroniikka, optiikka ICT ja ohjelmistot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Boco IP Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1037059-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1.3
Osa nro:
1
Nimi:
Osakokonaisuus 1: Elektroniikka, optiikka ICT ja ohjelmistot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Berggren Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635899-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2.2
Osa nro:
2
Nimi:
Osakokonaisuus 2: Biotekniikka ja kemia

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Seppo Laine Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0590525-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2400000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2.3
Osa nro:
2
Nimi:
Osakokonaisuus 2: Biotekniikka ja kemia

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Berggren Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635899-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2400000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
3.2
Osa nro:
3
Nimi:
Osakokonaisuus 3: Valmistustekniikka, koneet ja laitteet, energiatekniikka

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Boco IP Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1037059-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1600000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
3.3
Osa nro:
3
Nimi:
Osakokonaisuus 3: Valmistustekniikka, koneet ja laitteet, energiatekniikka

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Berggren Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635899-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1600000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.10.2019
«« Takaisin