«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat : Stadin ammatti- ja aikuisopiston multiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmän tietosisällön korjaus ja siirtyminen SaaS-palveluun

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020247
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-469843

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Mäkelänkatu 84, 4 krs
Postinumero:61303
Postitoimipaikka:00099 Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Sormunen
Sähköpostiosoite:joonas.sormunen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Stadin ammatti- ja aikuisopiston multiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmän tietosisällön korjaus ja siirtyminen SaaS-palveluun
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Stadin ammatti- ja aikuisopiston multiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmän tietokannan tietosisällön korjaus ja siirtyminen pilvipohjaiseen SaaS-palveluun.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 449680.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Stadin ammatti- ja aikuisopiston multiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmässä havaittuja virheellisiä tietosisältöjä on korjattava ja tietokantaa eheytettävä, jotta tietosisältö saadaan vastaamaan valtakunnallisen Koski-tietovarannon vaatimuksia. Samalla varaudutaan käyttäjän paikallisesti hallitsemien palvelinten ja kantojen tuen päättymiseen vuoden 2020 lopussa. Kahden erillisen tiedonsiirtoprojektin välttämiseksi siirrytään samassa yhteydessä järjestelmän toimittajan SaaS-palveluun.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tämä on hankintalain (1397/2016) 131 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus. Hankintasopimusta ei ole tehty.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Stadin ammatti- ja aikuisopiston multiPrimus-opiskelijahallintojärjestelmän tietosisällön korjaus ja siirtyminen SaaS-palveluun

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
24.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Visma Enterprise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1080465-1
Postiosoite:Keskuskatu 3 A
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:449680 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.10.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Hankinta toteutetaan suorahankintana perustuen hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohtaan. Lain mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Vain Visma Enterprise Oy pystyy järjestelmän toimittajana toteuttamaan vaadittavat muutokset. Järkeviä korvaavia ratkaisuvaihtoehtoja ei ole saatavilla, koska järjestelmätoimittajan yksinoikeus estää vaihtoehtoisen tai korvaavan ratkaisun hankkimisen.

«« Takaisin