«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Kansaneläkelaitos : Tietopyyntö: Vieraan kielen tulkkauspalveluiden hankinta

04.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020231
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 193-468802

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Vieraan kielen tulkkauspalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tulkkauspalvelut. (79540000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Kelan asiakaspalvelussa, Kelan järjestämässä kuntoutuksessa sekä työkyvyn arvioinnin tutkimuksissa tarvitsemat vieraan kielen tulkkauspalvelut. Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen Kela-asioissa, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Kelalla on hallintolakiin perustuva tulkkausvelvollisuus asioissa, jotka tulevat vireille Kelan aloitteesta, kuten esimerkiksi oikaisu-, takaisinperintä- ja väärinkäytösasiat sekä työkyvyn arviointiin liittyvät tutkimukset. Kela järjestää kuntoutuslain perusteella kuntoutusjaksoja, jotka ovat hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia, tehostettuja ja yksilöllisesti suunniteltuja. Ilman tulkkausta kuntoutuksen vaikuttavuus kärsii ja toteutuminen vaarantuu, joten Kela huolehtii tulkkauksesta myös kuntoutuksen osalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Kelan asiakaspalvelussa, Kelan järjestämässä kuntoutuksessa sekä työkyvyn arvioinnin tutkimuksissa tarvitsemat vieraan kielen tulkkauspalvelut. Kelassa on käytetty eniten seuraavien kielten tulkkauspalveluita: arabia, venäjä, somali, dari, persia ja englanti. Tulkkausta on kaikkiaan käytetty noin 70 eri kielessä. Tulkkausta käytetään ympäri Suomen sekä läsnäolotulkkauksena että etätulkkauksena.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kela järjestää Kelan kuntoutuspalveluiden ja asiakaspalvelun tarvitsemista vieraan kielen tulkkauspalveluiden hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille markkinakartoituksen etäpalveluna tuotettavasta vieraan kielen tulkkauspalvelusta ja teknisen vuoropuhelun sekä läsnä- että etäpalveluna tuotettavan vieraan kielen tulkkauspalveluiden hankintaan liittyvistä asioista. Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse 23.10.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi. Pyydämme merkitsemään viestin otsikkoon "Tietopyyntö, vieraan kielen tulkkaus." Tietopyynnössä tarjoajilta pyydetään lisätietoja mm. seuraavista asioista: - etätulkkauksen ja/tai puhelintulkkauksen eri mahdollisuuksien hyödyntäminen vieraan kielen tulkkauspalvelussa, mukaanlukien tekniset ratkaisut tähän - online-tulkkauspalvelun käyttö (tulkkiin saadaan heti yhteys ilman ennakkotilausta) - tulkkeja koskevat vaatimukset Markkinakartoitus ja tekninen vuoropuhelu toteutetaan kirjallisena menettelynä, jossa tarjoajille lähetetään sähköpostitse tarjouspyynnön valmisteluun liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisesti tarjouspyyntöasiakirjoja tai niiden osia kommentoitavaksi . Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta mitenkään tarjoajan asemaan itse kilpailutusprosessissa. Vuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä eikä siihen osallistumisesta makseta tarjoajille korvausta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.10.2019
«« Takaisin