«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Kansaneläkelaitos : Oracle-tietokantaohjelmiston tekninen tukipalvelu

01.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020050
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 190-462972

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oracle-tietokantaohjelmiston tekninen tukipalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kelan Oracle-ohjelmiston teknisen tukipalvelun jatkaminen 31.12.2020 saakka. Kyseessä on jo hankittujen olemassa olevien Oracle- lisenssien ylläpidon jatkaminen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1509882.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Kelan Oracle-ohjelmiston teknisen tukipalvelun jatkaminen 31.12.2020 saakka. Kyseessä on jo hankittujen olemassa olevien Oracle- lisenssien ylläpidon jatkaminen.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Oracle-tietokantaohjelmiston tekninen tukipalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
30.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oracle Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0640021-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1509882 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.10.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska Oraclella on yksinoikeus ohjelmistojen lähdekoodiin eikä mikään toinen yritys myy kyseistä teknistä tukipalvelua, minkä vuoksi palvelun voi Suomessa toimittaa ainoastaan Oracle Finland Oy. Korvaavia ratkaisuja palvelun tuottamiseen ei ole. Suorahankinta tehdään hankintalain 40 §:n 2 mom. 2 kohdan mukaisella suorahankintaperusteella, koska teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä kilpailua ei ole.

«« Takaisin