«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden Tilakeskus : Lahden kaupungintalon perusparannus, suunnittelun hankinta

07.10.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019900
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 194-471897
Osallistumishakemukset 04.11.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden Tilakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0149669-3
Postiosoite:Aleksanterinkatu 24 A, PL 13
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Honkanen, projektipäällikkö
Puhelin:+358 444163540
Sähköpostiosoite:tilakeskus@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.lahti.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lahden kaupungintalon perusparannus, suunnittelun hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kaupungintalon perusparannuksessa uusitaan kaikki rakennuksen talotekniset järjestelmät ja nostetaan teknistä laatutasoa. Samalla korjataan tai uusitaan laajasti rakennusteknisiä riskirakenteita vesikatolla, julkisivuissa, ala-, väli- ja yläpohjissa ja tehdään toiminnallisia tilamuutoksia. Perusparannustöissä on huomioitava rakennuksen rakennussuojeluarvot.

Hanke toteutetaan projektiallianssina. Tilaaja kilpailuttaa peräkkäin erikseen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat yritykset tai yritysten muodostamat ryhmittymät muodostamaan allianssiorganisaation yhdessä tilaajan kanssa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

Tämä hankinta koskee suunnittelua (arkkitehti- ja pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIAS-suunnittelu) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeessa perusparannetaan Eliel Saarisen suunnittelema vuonna 1912 valmistunut toimistora-kennus. Rakennuksen lattiapinta-ala yhteensä noin 3 930 m2 ja pohjakuvista laskettu bruttoala 4 673 brm2. Rakennus on kokonaisuudessaan kaupungin hallinnon käytössä kokous- ja toimistotiloina sekä yleisönpalvelutiloina. Lisäksi rakennuksessa on oma ravintola. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 76 henkilöä.

Hankesuunnitelmassa arvioidut perusparannuksen rakennuskustannukset vuoden 11/2018 (Haah-telaindeksi = 95,7) kustannustasossa ovat yhteensä 18,65 MEUR (alv 0 %) ilman väistötilakustannuksia (3 991 EUR/brm2). Hankkeen kustannusraamina käytetään indeksikorjattua arviota rakennuskustannuksista.

Hankkeen vaiheistus suunnitellaan sen kehitysvaiheen aikana yhdessä tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan kanssa.

Hankkeen kehitysvaiheessa on tarkoitus kehittää suunnitelmia ja niiden toteutustapoja sekä laatia hankkeen toteutussuunnitelma tilaajan vahvistettavaksi. Tilaajan päätettyä toteutussuunnitelmasta käynnistetään toteutusvaihe, joka jatkuu yhtäaikaisesti toteutuksen suunnitteluna ja perusparan-nuksen rakentamisena ja päättyy käyttöönottoon ja viiden vuoden jälkivastuuaikaan.

Kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää maaliskuussa 2020 ja toteutusvaihe touko-elokuussa 2021. Arvioitu käyttöönottoajankohta on keväällä 2023.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 1.6.2028
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (3-5) jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten

työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Lahden kaupungin tilakeskus järjestää kaupungintalon perusparannusta koskevan hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuuden 15.10.2019 klo 13-16. Tilaisuus järjestetään Lahden kaupungintalolla.

Tilaisuudessa esitellään hankkeen sisältöä ja sen toteutusmallia sekä hankinnassa

käytettäviä asiakirjoja.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 078-184686
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.11.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tilaaja on lyhentänyt tarjousaikaa julkaisemalla ennakkoilmoituksen.

Tarjous jätetään sähköisenä Buildercom BEM projektipankkiin.

Projektipankkiin kirjautumislinkki ohessa.

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Linkin kauttaa jätetään tarjous sekä ladataan tarjouspyyntöasiakirjat.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541
«« Takaisin