«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Sisäministeriö : Asiankäsittelyjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019763
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-528518

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sisäministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245992-3
Postitoimipaikka:00023 Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@intermin.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.intermin.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiankäsittelyjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sisäministeriö hankkii sisäasiainhallinnon asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmän kehittämis- ja ylläpitopalvelun Fujitsu Finland Oy:ltä. Palvelu hankitaan toistaiseksi järjestelmän elinkaaren loppuajaksi voimassa olevan sopimuksen ehdoilla. Järjestelmän käyttöoikeuteen liittyvien lisenssien hankinnasta tehdään erillinen päätös.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1760000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sisäministeriön hallinnonalalla käytössä olevan asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan toistaiseksi järjestelmän elinkaaren ajaksi. Järjestelmä on sisäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten yhteinen. Sisäministeriö hankkii palvelut yhteisesti kaikille käyttäjätahoille. Palvelut sisältävät järjestelmän tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut. Tukipalvelu sisältää mm. järjestelmään liittyvien palvelupyyntöjen käsittelemisen, analysoinnin, luokittelemisen ja reitittämisen edelleen. Ylläpitopalvelu sisältää käytön ja ongelmanratkaisun tuen ja muut toimenpiteet järjestelmän jatkuvan toiminnan ja sujuvan käytön tukemiseksi. Jatkokehityspalvelu puolestaan sisältää toimenpiteet, joilla kehitetään järjestelmän toiminnallista ja teknistä palvelutasoa.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Järjestelmä on hankittu avoimella kilpailutuksella v. 2006. Järjestelmä perustuu toimittajaksi valitun Fujitsu Finland Oy:n valmisohjelmistoratkaisuun. Ohjelmiston kehittäminen, tuki ja ylläpito edellyttävät pääsyä ohjelmiston lähdekoodiin. Fujitsulla on tekijänoikeudet ja muut yksinoikeudet ohjelmistoon, mukaan lukien sen lähdekoodi. Palvelua on tämän vuoksi saatavissa vain Fujitsulta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 089-160484

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Actan ylläpito- ja jatkokehityssopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Fujitsu Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0815044-1
Postitoimipaikka:00012 FUJITSU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1760000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Sisäasiainhallinnon asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmä on hankittu avoimella kilpailutuksella vuonna 2006. Toimittajaksi valittiin Fujitsu Finland Oy. Järjestelmä perustuu kokonaisuudessaan Fujitsun valmisohjelmistoratkaisuun. Ohjelmiston kehittäminen, tuki ja ylläpito edellyttävät pääsyä ohjelmiston lähdekoodiin. Fujitsulla on tekijänoikeudet ja muut yksinoikeudet ohjelmistoon, mukaan lukien sen lähdekoodi. Ohjelmiston kehittämis- ja ylläpitopalvelua on tämän vuoksi saatavissa vain Fujitsulta.

Puitesopimus hallinnonalan asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmän toimittamisesta, käyttöönotto- ja ylläpitopalveluista sekä lisäpalveluista sisäministeriön ja Fujitsun välillä päättyi vuonna 2014. Sopimukset korvattiin Fujitsun ja sisäministeriön välisellä uudella kehittämis- ja ylläpitosopimuksella (SM-822-2015). Sopimus tuli voimaan 27.3.2015 ja se on sittemmin siirretty sisäministeriöstä Poliisihallituksen hallinnoitavaksi 1.1.2018 sisäministeriön ja Poliisihallituksen välisellä palvelusopimuksella.

Järjestelmän uusi kehittämis- ja ylläpitosopimus perustui sisäministeriön suorahankintapäätökseen 27.10.2014. Päätöksestä julkaistiin suorahankintailmoitus 5.11.2014. Päätös koski suorahankintaa määräajaksi. Kehittämis- ja ylläpitosopimus on irtisanottavissa vuoden 2020 loppuun, mutta järjestelmän elinkaari on ylläpitovaiheessa eikä siitä luopumista ole suunnitteilla. Tämän vuoksi kehittämis- ja ylläpitopalvelun hankintaa on aiemman määräaikaisen hankinnan päätyttyä jatkettava. Koska kehittämis- ja ylläpitopalvelua voi toimittaa vain valmisohjelmiston valmistaja ja yksinoikeuksien haltija Fujitsu, hankinta tehdään suorahankintana Fujitsu Finland Oy:ltä.

Sisäministeriö on päättänyt hankkia sisäasiainhallinnon asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmän kehittämis- ja ylläpitopalvelun Fujitsu Finland Oy:ltä. Palvelu hankitaan toistaiseksi järjestelmän elinkaaren loppuajaksi voimassa olevan sopimuksen ehdoilla. Hankinta ei edellytä uutta sopimusta, koska nykyinen kehittämis- ja ylläpitosopimus jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen automaattisesti irtisanomisehdoin, jos sitä ei irtisanota. Fujitsu Finland Oy:ltä on saatu kirjallinen vahvistus siitä, että sillä on yksinoikeus valmisohjelmistoon ja että sillä ei ole aktiivisia toimia tai suunnitelmia niiden luovuttamiseksi kolmannelle. Järjestelmän käyttöoikeuteen liittyvien lisenssien hankinnasta tehdään erillinen päätös.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Sisäasiainhallinnon asiankäsittelyn ja dokumenttien hallinnan järjestelmä on hankittu avoimella kilpailutuksella vuonna 2006. Toimittajaksi valittiin Fujitsu Finland Oy. Järjestelmä perustuu kokonaisuudessaan Fujitsun valmisohjelmistoratkaisuun. Ohjelmiston kehittäminen, tuki ja ylläpito edellyttävät pääsyä ohjelmiston lähdekoodiin. Fujitsulla on tekijänoikeudet ja muut yksinoikeudet ohjelmistoon, mukaan lukien sen lähdekoodi. Ohjelmiston kehittämis- ja ylläpitopalvelua on tämän vuoksi saatavissa vain Fujitsulta.

«« Takaisin