«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

23.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019475
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 184-448541
Osallistumishakemukset 31.12.2029 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=235054&tpk=36f3611c-21f3-4975-a09d-5646cffbe596

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Järvinen
Puhelin:+358 444828927
Sähköpostiosoite:tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=235054&tpk=36f3611c-21f3-4975-a09d-5646cffbe596
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa PHHYKY on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta. Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee koko PHHYKYN:n toiminta-aluetta, joka koostuu seuraavista PHHYKY:n toiminta-alueeseen tällä hetkellä kuuluvista paikkakunnista: 1. Lahti 2. Asiakkala 3. Hartola 4. Hollola 5. Iitti 6. Kärkölä 7. Myrskylä 8. Orimattila 9. Padasjoki 10. Pukkila PHHYKY voi järjestetää dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä henkilökuljetusten kuljetuspalveluita koskevia tarjouskilpailutuksia, jotka sisältävät henkilökuljetusten kuljetuspalvelun tuottamisen ainoastaan yhdellä, useammalla tai kaikilla toiminta-alueilla. PHHYKY ilmoittaa kunkin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun tiedoissa mitä toiminta-aluetta tai niiden muodostamaa laajempaa toiminta-aluekokonaisuutta tarjouspyyntö kulloinkin koskee. Näin ollen tarjouskilpailu voi koskea joko yksittäistä tai kahden tai useamman toiminta-alueen muodostamaa laajempaa kokonaisuutta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.12.2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä toteutettavien tarjouskilpailutusten nojalla toteutettavien hankintojen sopimuskausi voi jatkua dynaamisen hankintajärjestlemän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on avoinna osallistumishakemusten toimittamiselle koko sen voimassaoloajan. Tarkemmat ehdot kuljetuspalvelun tuottamiselle ilmoitetaan dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettävien tarjouskilpailujen ehdoissa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestetään arviolta yksi (1) tarjouskilpailu vuosittain.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Ehdokkaalla on oltava oikeus ja tarvittavat liikenneluvat (taksi, joukko, henkilö) toiminnan harjoittamiseen osallistumispyyntöä jättäessä ja koko sopimuskaudella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2029 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestetään arviolta yksi (1) tarjouskilpailu vuosittain. PHHYKY varaa oikeuden järjestää tarjouskilpailuja myös useammin, mikäli tämä on tarpeellista henkilökuljetusten kuljetuspalvelujen järjestämiseksi asianmukaisesti sen kaikilla toiminta-alueilla.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.9.2019
«« Takaisin