«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä : Henkilökohtaisen avun avustajien palkanlaskentapalvelut

19.09.2019 18:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019299
Tarjoukset 16.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Y-tunnus 0214295-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Vammaispalvelut
Yhteyshenkilö Arja Touru
Postiosoite Urheilukentänkatu 9
Postinumero 30100
Postitoimipaikka Forssa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite arja.touru@fshky.fi
Internet-osoite (URL) http://www.fshky.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/fshky?id=248928&tpk=fbd95d92-ce57-44dc-adaf-dd58b0371e30
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Henkilökohtaisen avun avustajien palkanlaskentapalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248928
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun avustajien palkanlaskentapalvelut eli ns. palkkapussi. Tarkasteltava yksikkö on kuukausittainen yksi (1) palkkapussi. Tuottaja tuottaa eritellyt ko. palvelut ja vammaispalvelu (tilaaja) suorittaa maksut niiden saajille. Avustaja tai avustettavat toimittavat tuntilistat laskettavaksi tilitoimistoon. Tuottaja lähettää tilaajalle tapahtuma- ja tarkistuslistat, maksutiedot palkoista, ennakonpidätyksistä, sosiaaliturvamaksuista, tiedon tulevista TyEl-maksuista ja Ay-jäsenmaksun määrästä Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajien osalta. Palkanlaskennan kautta ei makseta avustajien matkakuluja, pääsylippuja, ym. vastaavia avustajista aiheutuvia kuluja, vaan työnantajat voivat hakea niihin erilliskorvausta vammaispalveluista. Avustajat hakevat itse Kelalta korvauksen sairausajalta. Hankinnan kohde palkkapussi: - tuntilistojen vastaanotto henkilökohtaisilta avustajilta tai avustettavilta joko kirjepostina tai skannattuna sähköpostin liitteenä joka kuun 1. - 3. päivä ja tarvittaessa 16. - 18. päivä - tietojen syöttäminen palkanlaskentaohjelmaan, tuntimäärien tarkistaminen ja virheistä ilmoittaminen toimitettuun vammaispalvelupäätökseen verrattuna - palkan laskeminen 1 - 2 kertaa kuukaudessa yhtä (1) henkilökohtaista avustajaa kohden - Ay-jäsenmaksun määrän laskeminen Heta-liittoon kuuluvien avustettavien avustajille, jotka ovat toimittaneet tästä valtakirjan - tekee ilmoituksen kuukausittain palkoista tulorekisteriin sekä toimittaa laskelman sava-maksuista työntekijäkohtaisesti - ilmoitukset avustettavan (työnantajan/työnjohtajan) tapaturmavakuutusyhtiöön vuosittain - ilmoitukset työttömyysvakuutusrahastoon vuosittain - mahdollisen ulosoton määrän laskeminen - ilmoitus tilaajalle, avustajalle ja avustettavalle (työnantajalle/työnjohtajalle) maksettavasta korvauksen määrästä viimeistään joka kuun 7. päivä - lakisääteiset palkkakirjanpidon raportit - lomien kertymisen ja pitämisen seuranta - lakisääteiset vuosi-ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille - palkkakirjanpidon aineiston kokoaminen ja arkistointi asianmukaisesti - todistukset ja ilmoitukset, kuten työ- ja palkkatodistukset, lomautus- ja tapaturmailmoitukset sekä irtisanomisilmoitukset ja mahdolliset työssäoloilmoitukset - avustettavien ja avustajien neuvonta palkkahallintoon liittyvissä asioissa tarvittaessa - tarvittavien tietojen toimittaminen sairausajan Kela-korvauksen hakemista varten avustajille tarvittaessa - lakisääteisen työnantajan tapaturmavakuutuksen, ryhmähenkivakuutuksen ja työttömyysvakuutusrahastohakemuksen ottaminen työnantaja/työnjohtajakohtaisesti

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut. (79631000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Forssan seutu (S053)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (70 %)
  2. Tarjoajan kokemus palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta henkilökohtaisille avustajille vuosina x palkkapussien määrä vuonna 2018 (11 %)
  3. Henkilöstön saannin turvaaminen erikoistilanteissa (10 %)
  4. Laatujärjestelmä (9 % )
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin