«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Kattolumitöiden puitejärjestely

20.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019291
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 183-446609
Tarjoukset 23.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=253525&tpk=6c313773-b082-42e1-83c9-dfebe207d6b7

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ella Etula
Puhelin:+358 401417439
Sähköpostiosoite:ella.etula@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=253525&tpk=6c313773-b082-42e1-83c9-dfebe207d6b7
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kattolumitöiden puitejärjestely
Viitenumero:
53H19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjestää puitejärjestelynä tarjouskilpailun HKL:n kiinteistöissä tehtävistä kattolumitöistä kahden (2) vuoden aikana. Sopimukseen kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, joka voidaan ottaa käyttöön erillisellä päätöksellä ennen ko. kauden alkua.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

HKL:n kiinteistöissä Helsingissä ja Espoossa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat laskutyönä tehtävät kattolumityöt sekä tarpeen mukaan myös käsilumityöt. Kattolumien pudotusta suoritetaan Tilaajan osoittamassa laajuudessa ja järjestyksessä Tilaajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkempi palvelun kuvaus on esitetty liitteessä 1 (Palvelukuvaus). Palveluesimiehet koulututetaan ennen lumitöiden aloittamista. Koulutus koostuu turvallisuuskoulutuksesta ja kohdekohtaisista perehdyttämisistä. Palveluesimies seuraa kattolumimäärien kehittymistä ja vesipitoisuutta ja raportoi niistä tilaajalle sekä aloittaa valmistelut kriittisimpiin kohteisiin ajoissa yhdessä tilaajan kanssa. HKL:llä on hallinnassaan erityyppisiä kiinteistöjä, joiden erityispirteet (työskentelyolosuhteet, turvallisuusohjeet ja erilaiset kattopintamateriaalit, kattojen kantavuudet ym) palveluntuottajan tulee ottaa huomioon. HKL:n kiinteistöt on esitetty pääpiirteissään alla olevassa listassa. Tarkempi listaus on kuvattu liitteessä 2 (Palvelukuvauskohdeluettelo). - Kantametroasemat ja niihin liittyvät sähkönsyöttöasemat - Länsimetron asemat - Rautatieasemat (Kannelmäki, Pohjois-Haaga ja Malminkartano) - Varikot ja niihin liittyvät varikkoalueella olevat rakennukset - Suomenlinnan lauttaterminaalit rakennukset mantereella - Bussiterminaalien alueilla olevat kattolumityöt Kohteet ja taajuudet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnössä esitetyt kattolumityöt ovat arvioita eikä Tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Mahdolliset muutokset neuvotellaan erikseen. Puitejärjestelyyn valitaan korkeintaan 2-4 toimittajaa. Hankittavaa palvelua tilataan kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti kahdelta (2) eniten yhteispisteitä saaneelta Toimittajalta siten, että sopimuskauden aikana Puitesopimustyöt jakaantuvat edellä mainittujen Toimittajien kesken pääsääntöisesti 50/50–säännön mukaisesti. Mikäli edellä mainitut Toimittajat eivät kykene tuottamaan tilauksen mukaista Puitesopimustyötä, käytetään seuraavaksi edullisinta Toimittajaa jne. Palveluntuottajalla ei ole Puitesopimuksen perusteella yksinoikeutta tuottaa Palvelukuvauksessa määriteltyjä Puitesopimustöitä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdelle (1) kahden (2) vuoden optiokaudelle.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.10.2019 12:15
Paikka: HKL:n Pääkonttori osoitteessa Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuudessa ei saa olla mukana ulkopuolisia henkilöitä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin