«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : LVI- ja RAU-suunnittelun puitejärjestely

20.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019286
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 183-445883
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=250153&tpk=ae9c3d97-84a8-4b8b-be78-7d6af469f5eb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jani Kervinen
Puhelin:+358 409222263
Sähköpostiosoite:jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=250153&tpk=ae9c3d97-84a8-4b8b-be78-7d6af469f5eb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LVI- ja RAU-suunnittelun puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on LVIA-suunnittelutehtävät uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen tässä tarjouspyynnössä myöhemmin esitettävin rajauksin sopimuskaudella 11.11.2019 (tavoite) – 10.11.2020. Puitesopimushankinnan sopimuskauden pituus on yksi (1) vuosi. Hankintaan sisältyy lisähankintamahdollisuuksia (optioita). Sopimuskauden päättyessä puitesopimusta voidaan jatkaa Tilaajan erillisillä päätöksillä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + kahdella (2) vuodella. LVI-suunnittelussa toimeksiannot koostuvat uudiskohteissa ja korjauskohteissa kouluista ja päiväkodeista sekä muista toimitiloista. RAU-suunnittelussa toimeksiannot koostuvat uudiskohteissa kouluista ja muista toimitiloista sekä korjauskohteissa kouluista ja päiväkodeista sekä muista toimitiloista. RAU-suunnittelun toimeksiantoihin ei sisälly päiväkotien uudiskohteet, joita varten on voimassa oleva puitesopimusjärjestely.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

04400 Järvenpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kohteiden LVIA-suunnittelua soveltaen hankekohtaisesti Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 (RT 10-11290) ja palvelun kuvauksessa, liite 2, erikseen mainittuja tehtäviä sekä hankekohtaiset erityistehtävät. Tilaajan tavoitteena on löytää suunnittelijoita, jotka ovat valmiita työskentelemään asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti. Toimeksiannot sisältävät maankäyttö- ja rakennuslain 120 c-e § mukaisen LVIA-suunnittelun sekä hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä liitteineen mainitut tehtävät. Hankkeiden suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät hankekohtaisesti soveltaen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen laatimaa ohjeistusta (https://www.pksrava.fi) ja Ympäristöministeriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015). Kohteet suunnitellaan kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Hankkeissa noudatetaan Kuivaketju10 -menettelyä (www.kuivaketju10.fi) ja Terve Talo -kriteeristöä, soveltuvin osin (kriteeristö määritellään tarkemmin hankekohtaisesti), joissa mainitut vaatimukset täytetään suunnittelussa. Toimeksiantoihin sisältyy kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan osallistuminen Kuivaketju10-menettelyn mukaisesti. Hankkeissa käytetään erikseen hankekohtaisesti sovitun mukaisesti suunnittelun kannustimena ns. milestone- eli välitavoitemallia liitteessä 3. Kaupallinen malli, esitetyllä tavalla. Arviointi perustuu koko suunnitteluryhmän onnistumiselle. Edellytyksenä on, että kaikki hankkeen suunnittelijat ovat sitoutuneet vastaavaan menettelyyn. Hankkeiden työkieli on suomi. Alustavasti ensimmäinen puitejärjestelyllä toteutettava hanke on Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) -hanke: - Investoinnin arvioitu kokonaisarvo yli 40 M€ - Suunnittelun aloitus vuoden 2019 aikana. - Suunnittelutehtävän vaativuusluokka on poikkeuksellisen vaativa ja sisältää sekä uudisrakentamista ja korjausrakentamista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:11.11.2019 - 10.11.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Katso kohta II.1.4. Lyhyt kuvaus.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso kohta II.1.4. Lyhyt kuvaus.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöaineisto liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin