«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy : Kunnossapidon sähkötyöt

20.09.2019 09:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019278
Tarjoukset 22.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 1796022-7 /
Toimi Pajari
Toimi Pajari
Ainonkatu 1
96200
Rovaniemi
Puh. +358400698160

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
Y-tunnus 1796022-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Toimi Pajari
Yhteyshenkilö Toimi Pajari
Postiosoite Ainonkatu 1
Postinumero 96200
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358400698160
Sähköpostiosoite toimi.pajari@markkinakiinteistot.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kunnossapidon sähkötyöt
Hankinnan kuvaus

Tämä tarjouspyyntö koskee Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n ja sen tytäryhtöiden sekä manageerauksessa olevien yhtiöiden Rovaniemen kaupungin alueella olevien kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitohankkeiden sähköurakointia aikaveloitusperusteisesti vuosina 2020 ja 2021 sekä mahdollisena optiovuotena 2022. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat enintään 10 km säteellä Rovaniemen kaupungin alueella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Yrityksen tulee olla merkittynä kaupparekisteriin.

2. Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksut, sekä tapaturmavakuutusmaksut ja yrityksellä tulee olla sopimus työterveyshuollosta.

3. Yrityksellä tulee olla kokemusta kunnossapito- ja korjausrakentamisesta.

4. Yrityksen henkilökunnalla tulee olla kohteen vaatimus huomioiden riittävä ammatillinen pätevyys ja työnjohtajilla tulee olla vähintään rakennusalan teknikkotason koulutus.

5. Yrityksellä tulee olla kirjallinen laadunvarmistusjärjestelmä.

6. Yrityksen avainhenkilöiltä ja työnjohdolta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Kaupparekisteriote

2. Todistus verojen maksamisesta, eläkevakuutusten ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta, työterveyshuollon järjestämisestä ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

3. Yrityksen referenssit.

4. Selvitys hankkeeseen nimettyjen henkilöiden koulutuksesta ja ammattitaidosta.

5. Selvitys laadunvarmistusjärjestelmästä.

6. Selvitys hankkeeseen nimettyjen henkilöiden koulutuksesta ja kokemuksesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätiedot; Toimi Pajari puh. +358 400698160

Tilaaja edellyttää tarjoajan olevan jäsenenä luotettava kumppani-ohjelmassa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.11.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö SÄ.pdf

Tarjouskaavake SÄ.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin