«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ranuan kunta : Ranuan monitoimikeskuksen KVR-urakka

20.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019260
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 183-444793
Osallistumishakemukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ranua?id=252442&tpk=e8d49a0b-b6e9-416d-923a-11df9f651cd6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ranuan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0191974-8
Postiosoite:Aapiskuja 6 B
Postinumero:97700
Postitoimipaikka:Ranua
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Risto Niemelä
Puhelin:+358 407049623
Sähköpostiosoite:risto.niemela@ranua.fi
NUTS-koodi:Ranua (K683)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ranua.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ranua

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ranua?id=252442&tpk=e8d49a0b-b6e9-416d-923a-11df9f651cd6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ranuan monitoimikeskuksen KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ranuan kunta on päättänyt toteuttaa uuden monitoimikeskusrakennuksen uudisrakennuksena. Rakennuksessa tulee toimimaan Ranuan kunnan päiväkoti, esiopetus, Ranuan peruskoulu (luokka-asteet 1-9) sekä Ranuan lukio ja kirjasto. Lisäksi tiloja käyttävät iltakäyttäjät, joihin kuuluu mm. kansalaisopisto. Monitoimikeskus toteutetaan KVR-urakkana sisältäen suunnittelun, lupien hakemisen, rakentamisen ja purkamisen asiakirjojen mukaisesti. Alustavan aikataulun mukaisesti rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020. Kohteen tulee olla valmis syyslukukaudelle 2022.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Ranua (K683)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ranuan kunnan keskusta-alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Olemassa olevan Kirkonkylän koulun tontille rakennetaan uusi koko Ranuan perusopetuksen ja lukio toiminnan sekä varhaiskasvatuksen ja kirjaston tilat (jäljempänä ”Monitoimikeskus”). Vanha sisäilmaongelmainen Kirkonkylän koulu puretaan osin ennen rakentamisen aloittamista kesän 2020 aikana ja osin uuden koulun valmistuttua. Tontilla olevat väistötilat ovat käytössä rakentamisen aikana ja jäävät käyttöön myös osin koulun valmistuttua. Kirkonkylän koulun purkaminen ja pihatöiden loppuunsaattaminen sisällytetään urakkaan. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5000 brm2. Hanke toteutetaan kvr-urakkana, jossa valittu tarjoaja vastaa suunnittelusta ja hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan. Hankkeen aikataulutavoitteena on, että tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen tehdään lokakuussa 2019, neuvottelut käydään lokakuussa 2019 – tammikuussa 2020 ja hankintapäätös tehdään maalisuussa 2020. Hankintasopimus (urakkasopimus) allekirjoitetaan huhtikuussa 2020. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on kesällä 2020 ja tavoitteena on, että monitoimikeskus voidaan ottaa käyttöön kesällä 2022 siten, että koulu- ja päiväkotitoiminta voidaan käynnistää elokuusta 2022. Edellä esitetty aikataulu tarkentuu hankinnan ja hankkeen edetessä. Tilaaja käyttää hankinnassa tarjouspalkkiota.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
12000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:30 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme (3) - viisi (5) ehdokasta, paitsi mikäli soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin 3. Ehdokkaita valitaan enintään viisi, jotta hankkeen kehittäminen pysyy tehokkaana. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin 5, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena arviointikriteereitä. Arviointikriteerit kerrottu tarkemmin kohdassa Muut ehdot.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilta edellytetään, että näillä on hankkeen kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseksi ja että nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan: 1. Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Yritys on maksanut verot ja tarjoajalla ei ole verovelkaa. 3. Eläkevakuutus on otettu otettu ja eläkevakuutusmaksut suoritettu ja erääntyneitä maksamattomia eläkemaksuja ei ole. 4. Yritys on merkitty kaupparekisteriin (Suomessa) tai sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiseen ammatti- tai elinkeinorekisteriin. 5. Yritys on työehtosopimuksen piirissä tai keskeiset työehdoista on muuten kirjattu. 6. ESPD-lomakkeen mukaiset ehdot on täytetty. 7. Tapaturmavakuutuksesta on otettu. 8. Vastuuvakuutuksesta on otettu. Tarjoajalla on hankinnan kohteen kannalta relevantti toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1.000.000 euroa per vahinko. Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 9. Työterveyshuolto on järjestetty. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee em. velvotteiden täyttymisestä ESPD-lomake sekä vakuutustiedot. Selvitykset eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhoja. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan vastaavat selvitykset uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n tai tilaajavastuu.fi yritystietopankista tulostettu tieto niiltä osin, kuin edellä vaaditut selvitykset käyvät niistä ilmi.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Kolmen viimeisen tilikauden liikevaihdon keskiarvon tulee olla vähintään 15.000.000 EUR. 2. Luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään esim. Suomen Asiakastieto Oy:n rating AA tai vastaava

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Suunnitteluryhmän soveltuvuutta koskevat vaatimukset Hankkeelle on esitettävä pääsuunnittelija ja pääsuunnittelijan varahenkilö. Molemmilla esitettävillä henkilöillä tulee olla: - Arkkitehdin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta pääsuunnittelijan tehtävistä - Toiminut pääsuunnittelijana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa rakennushankkeessa. - Pääsuunnittelija saa kuulua ainoastaan yhden tarjoajan suunnitteluryhmään. Hankkeeseen on esitettävä arkkitehtisuunnittelusta vastaava / projektipäällikkö. Ark-kitehtisuunnittelusta vastaavalla tulee olla: - Arkkitehdin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta ope-tus/kasvatustoimintaan toteutettujen rakennusten arkkitehtisuunnittelusta - Toiminut arkkitehtisuunnittelusta vastaavana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa ope-tus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa rakennushankkeessa. - Pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava voivat olla sama henkilö, jolloin henkilön on täytettävä molempia koskevat vaatimukset. Hankkeeseen on esitettävä LVI-suunnittelusta vastaava. LVI-suunnittelusta vastaavalla tulee olla: - LVI-insinöörin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta LVI-suunnittelun vastaavan tehtävistä - Toiminut LVI-suunnittelusta vastaavana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään yhdessä > 3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa uudisrakennushankkeessa. Toteutusorganisaation soveltuvuutta koskevat vaatimukset - Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävä pääurakoitsija on toiminut viimeisen viiden vuoden (valmistunut/valmistuu vuosina 2014-2019) aikana pääurakoitsijana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan suunnittelussa rakennushankkeessa ja/tai julkisena hankintana toteutetussa rakennushankkeessa. Laajuusvaatimus ( >3.000 brm2) koskee myös julkisena hankintana toteutettuja rakennushankkeita. - Hankkeelle on esitettävä projektinjohtaja. Projektinjohtajalla tulee olla vähintään rakennusalan teknikon koulutus, vähintään 5 vuoden kokemus suunnittelun sisältävästä rakennusprojektin johtamis-, projektipäällikön tai työpäällikön tehtävästä. Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana (valmistunut/valmistuu vuosina 2009-2019) kokemus vähintään kahden >3.000 brm2 kokoisen kvr-muotoisen projektin hoitamisesta edellä mainituissa tehtävissä (suunnittelun käynnistymisestä vastaanottoon). - Hankkeelle on esitettävä suunnittelupäällikkö. Suunnittelupäälliköllä tulee olla vähintään rakennusalan teknikon koulutus ja vähintään 5 vuoden kokemus suunnittelun sisältävästä rakennusprojektien suunnittelupäällikön tai suunnittelun ohjaamisen tehtävistä. - Projektinjohtaja ja suunnittelupäällikkö voivat olla sama henkilö, jolloin henkilön on täytettävä molempia koskevat vaatimukset. - Hankkeelle on nimettävä vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus, vähintään 5 vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja kahden >3.000 brm2 kokoisen projektin hoitamisesta. Tarjoajan on liitettävä osallistumishakemukseensa referenssiluettelo em. vähimmäisvaatimusten täyttymisen toteamiseksi. Referensseissä tulee ilmoittaa hankkeen nimi, laajuus, rakennustyyppi, arvo, ajankohta ja tilaaja yhteystietoineen. Suunnitteluryhmään ja toteutusorganisaatioon kuuluvista henkilöistä tulee lisäksi ilmoittaa nimi, koulutus, oppilaitos, valmistumisvuosi, valmistumisen jälkeinen kokemus tehtävästä (vuotta ja kuukautta).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin