«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Rauman kaupunki : Vaikeavammaisten palveluasuminen

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019232
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-444284
Tarjoukset 23.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=246299&tpk=84494500-20e1-4b39-9a33-79bb34a69895

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rauman kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0138780-9
Postiosoite:Kanalinranta 3
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:Rauma
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintatoimi@rauma.fi
NUTS-koodi:Rauma (K684)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rauma.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/rauma

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=246299&tpk=84494500-20e1-4b39-9a33-79bb34a69895
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vaikeavammaisten palveluasuminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hoitokotipalvelut. (85144000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rauman kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjoustanne vammaisten tehostetusta palveluasumisesta sekä vaativasta tehostetusta palveluasumisesta tämän tarjouspyynnön sekä liiteasiakirjojen mukaisesti. Hankittava asumispalvelu on luonteeltaan pitkäaikaista. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tässä tarjouspyynnössä ja liitetiedoissa mainitut vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Ostettava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 "Tehostetun palveluasumisen sääntökirja". Liitteet ovat seuraavat: 1. Perustietolomakkeet, Liite 1a tiloista ja Liite 1b henkilöstöstä 2. Tehostetun palveluasumisen sääntökirja 3. Puitesopimusluonnos 4. Kuntaliiton ohje 'Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja' 5. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 6. JYSE 2014 palvelut (päivitys 04/2017)

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tarjous tehostetusta palveluasumisesta
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hoitokotipalvelut. (85144000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Rauma (K684)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ks. kohta II 1.4) Lyhyt kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuuksia. kts. Sopimuksen tarkemmat tiedot kohdasta 'Muut tiedot', sopimusmenettely.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tarjous vaativasta tehostetusta palveluasumisesta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hoitokotipalvelut. (85144000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Rauma (K684)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ks. kohta II 1.4) Lyhyt kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuuksia. kts. Sopimuksen tarkemmat tiedot kohdasta 'Muut tiedot', sopimusmenettely.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Hankittava asumispalvelu on luonteeltaan pitkäaikaista.Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön kelpoisuusehdot ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat.Puitejärjestelyssä ei ole etusijajärjestystä toimittajien välillä.Asiakas valitsee puitejärjestelyyn valituista toimittajista itsellensä parhaitensopivan.

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa tilaaja määrittelee palveluntuottajalle palvelusta maksettavan korvauksen sekä ostettavan palvelun vähimmäisvaatimukset. Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat valitaan mukaan puitejärjestelyyn, jonka kesto on kolme vuotta. Puitesopimus sisältää lisähankintamahdollisuuden kahdelle eri optiovuodelle joiden käytöstä tehdään erilliset päätökset. Sopimuksen kesto optioineen on maksimissaan viisi vuotta (3+1+1 vuotta).

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin