«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pirkanmaan Voimia Oy : Suurkeittiölaitteiden hankinta

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019219
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-442621
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=243870&tpk=7fcf5c7c-97c8-4214-997e-7bf08da699cb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan Voimia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2938704-2
Postiosoite:Särkijärvenkatu 1
Postinumero:33840
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Mustalahti/ Tuomi Logistiikka Oy
Puhelin:+358 408062243
Sähköpostiosoite:minna.mustalahti@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Särkijärvenkatu 1
Postinumero:33840
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Mustalahti/ Tuomi Logistiikka Oy
Puhelin:+358 408062243
Sähköpostiosoite:minna.mustalahti@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=243870&tpk=7fcf5c7c-97c8-4214-997e-7bf08da699cb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Pirkanmaan Voimia Oy ja yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Pirkanmaan Voimia Oy ja yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suurkeittiölaitteiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Suurkeittiölaitteet. (39314000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin keittiöissä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Kilpailutus järjestetään hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tuomi Logistiikka Oy tekee hankintapäätöksen koko hankintarenkaan puolesta. Hankintarenkaan molemmat jäsenet, Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy, tekevät omat sopimuksensa valittavan toimittajan kanssa. Tuomi Logistiikka Oy:n sopimusta ovat oikeutettuja käyttämään liitteellä ilmoitetut Tampereen kaupunkikonsernin yksiköt ja yhteisöt. Puitejärjestelyn piiriin valitaan kolme (3) toimittajaa kohdassa päätöksenteon perusteet kuvatun mukaisesti. Puitejärjestelyn sisällä hankinnat tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi valitulta toimittajalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin keittiöissä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Kilpailutus järjestetään hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tuomi Logistiikka Oy tekee hankintapäätöksen koko hankintarenkaan puolesta. Hankintarenkaan molemmat jäsenet, Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy, tekevät omat sopimuksensa valittavan toimittajan kanssa. Tuomi Logistiikka Oy:n sopimusta ovat oikeutettuja käyttämään liitteellä ilmoitetut Tampereen kaupunkikonsernin yksiköt ja yhteisöt. Samanaikaisesti eri tarjouspyynnöllä kilpailutetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin eri keittiöissä olevien suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelu. Kilpailutus järjestetään myös hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden, jonka jälkeen se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana maksimissaan 3 vuotta. Ks. tarkemmin sopimusluonnos.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin