«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019208
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-444281

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295038000
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Viitenumero:
POPELY/1155/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta on puitehankinta, joka koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia; Hintakori 1. Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat) Hintakori 2. Työkoneiden kuljettajat. Puitetoimittajiksi on valittu kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Hankintayksikkö on tehnyt jokaiselle valitulle toimittajalle puitesopimuksen, joka koskee molempien hintakorien mukaisia koulutuksia. Puitesopimukset eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Puitesopimuksiin sisältyy optio-oikeus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta (yksi uusi hankinta) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3575740.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on puitehankinta. Toimittajat ovat tarjonneet hintakorien 1 ja 2 mukaisia koulutuksia. Hintavertailu on tehty hintakorien otp-hintojen keskiarvolla. Toimittajat on valittu molempiin osiin Hintakori 1 ja 2 (1 puitesopimus/toimittaja). Puitetoimittajiksi on määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista hankintakriteerien perusteiden mukaan valittu Suomen Ammattiakatemia Oy (noin 40 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä), Jokiedu Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä OSAO Edu Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankinta on hankintalain (1397/2016)liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270085

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
P13/2019, P14/2019 ja P15/2019
Nimi:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
8.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Ammattiakatemia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2567541-8
Postiosoite:Äimäkuja 6 A
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jokiedu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2663909-9
Postiosoite:PL 72
Postinumero:85501
Postitoimipaikka:Nivala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:OSAO Edu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2796943-6
Postiosoite:PL 213
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3575740.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:a) ja kohdassa 11.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:a) ilmoitettu kokonaisarvo on laskettu hintakorien 1 ja 2 opiskelijatyöpäivien keskihinnalla. Ilmoitettuun hankinnan kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; yksi uusi hankinta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.9.2019
«« Takaisin