«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet : Nuorten vastaanoton uudisrakennuksen vuokrahanke

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019192
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-442343

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nuorten vastaanoton uudisrakennuksen vuokrahanke
Viitenumero:
2821U10037
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Oulunkylän kaupunginosaan uudisrakennuksena toteutettavista nuorten vastaanottotiloista. Rakennuksen arvioitu enimmäislaajuus on 1.450 brm2. Hankkeen toteuttaja rakentaa uudisrakennuksen tilaajan viitesuunnitelmien pohjalta ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta vuokranantajana tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Hankkeen toteuttaja vuokraa rakennuksen tontin kaupungilta. Tavoitteena on, että kohde valmistuu ja voidaan ottaa vuokrakäyttöön joulukuussa 2022.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.9.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Oulunkylän kaupunginosaan uudisrakennuksena toteutettavista nuorten vastaanottotiloista. Rakennus rakennetaan korttelissa 264 sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille ja sen arvioitu enimmäislaajuus on 1.450 brm2. Rakennuksessa tapahtuvassa nuorten vastaanotossa toteutetaan lastensuojelulain nojalla nuorisoikäisten kiireellisiä ja avohuollon tukitoimin tehtäviä kodin ulkopuolisia sijoituksia. Hankkeessa yhdistetään nykyiset Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanoton yksiköt. Rakennukseen tulee neljä osastoa, joista jokaisessa on kuusi asiakaspaikkaa. Käyttäjänä on sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun palvelut, nuorten vastaanotto. Hankkeen toteuttaja rakentaa uudisrakennuksen ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta vuokranantajana tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Ennen rakentamisvaihetta hankkeen toteuttaja suunnittelee uudisrakennuksen loppuun kaupungin viitesuunnitelmien ja suunnitteluohjeiden pohjalta. Nämä julkaistaan osana tarjouspyynnön liiteaineistoa. Tavoitteena on, että rakennustyö käynnistyy elokuussa 2021 ja kohderakennus valmistuu ja voidaan ottaa vuokrakäyttöön joulukuussa 2022. Hankkeen toteuttajan valintapäätöksen eli hankintapäätöksen tekee hankkeessa tekninen johtaja sen jälkeen, kun kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt enimmäishinnan sisältävän hankesuunnitelman ja esittänyt kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätös tehdään ehdolla, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja hankkeelle saadaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (29.6.2016/548) mukainen sosiaali- ja terveysministeriön lupa. Varsinainen vuokrasopimus solmitaan sen jälkeen, kun lopullisen päättäjän päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä on lainvoimainen, sopimuspiirustukset, aikataulu ja laatusuunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on myönnetty. Rakentamisvaihetta edeltävä suunnittelutyö voidaan käynnistää suunnitteluvaiheen väliaikaisella sopimuksella, jonka tekninen johtaja oikeuttaa yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankkeen toteuttaja vuokraa rakennuksen tontin kaupungilta. Tontti on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu yleisen rakennuksen tontiksi. Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena halvinta hintaa. Laatutekijät huomioidaan hankkeessa vähimmäisvaatimusten ja sopimusehtojen kautta. Halvimman hinnan arvioinnissa vertailuhintana on summa, joka muodostuu tarjouspyynnön liitteenä julkaistun vuokrasopimusluonnoksen mukaisesta pääomavuokrasta sekä vuokrasopimusluonnoksen mukaisen hoitovuokran enimmäismäärästä. Mikäli kahdelle tai useammalle tarjoukselle muodostuu sama vertailuhinta, hankkeen toteuttajaksi valittava tarjoaja arvotaan nämä tarjoukset jättäneiden joukosta. Hankkeen toteutuessa hankkeen toteuttajalle ei makseta vuokran lisäksi muuta korvausta suunnittelu- tai rakentamistyöstä. Mikäli hanke ei kuitenkaan toteudu ja varsinaista vuokrasopimusta ei allekirjoiteta, väliaikaisen sopimuksen puitteissa tehty suunnittelutyö korvataan hankkeen toteuttajaksi valitulle tarjoajalle erikseen sovittavaan euromääräiseen kattoon asti. Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan tarjouspyynnön liiteaineistossa.

Oikaisu:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Oulunkylän kaupunginosaan uudisrakennuksena toteutettavista nuorten vastaanottotiloista. Rakennus rakennetaan korttelissa 264 sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille ja sen arvioitu enimmäislaajuus on 1.450 brm2. Rakennuksessa tapahtuvassa nuorten vastaanotossa toteutetaan lastensuojelulain nojalla nuorisoikäisten kiireellisiä ja avohuollon tukitoimin tehtäviä kodin ulkopuolisia sijoituksia. Hankkeessa yhdistetään nykyiset Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanoton yksiköt. Rakennukseen tulee neljä osastoa, joista jokaisessa on kuusi asiakaspaikkaa. Käyttäjänä on sosiaali- ja terveystoimialan perhe ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun palvelut, nuorten vastaanotto. Hankkeen toteuttaja rakentaa uudisrakennuksen ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta vuokranantajana tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Ennen rakentamisvaihetta hankkeen toteuttaja suunnittelee uudisrakennuksen loppuun kaupungin viitesuunnitelmien ja suunnitteluohjeiden pohjalta. Nämä julkaistaan osana tarjouspyynnön liiteaineistoa. Tavoitteena on, että rakennustyö käynnistyy elokuussa 2021 ja kohderakennus valmistuu ja voidaan ottaa vuokrakäyttöön joulukuussa 2022. Hankkeen toteuttajan valintapäätöksen eli hankintapäätöksen tekee hankkeessa tekninen johtaja sen jälkeen, kun kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt enimmäishinnan sisältävän hankesuunnitelman ja esittänyt kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätös tehdään ehdolla, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Varsinainen vuokrasopimus solmitaan sen jälkeen, kun lopullisen päättäjän päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä on lainvoimainen, sopimuspiirustukset, aikataulu ja laatusuunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on myönnetty. Vuokrasopimukseen otetaan allekirjoitushetkellä voimassa olevan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (29.6.2016/548) edellyttämät irtisanomisehdot. Rakentamisvaihetta edeltävä suunnittelutyö voidaan käynnistää suunnitteluvaiheen väliaikaisella sopimuksella, jonka tekninen johtaja oikeuttaa yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankkeen toteuttaja vuokraa rakennuksen tontin kaupungilta. Tontti on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu yleisen rakennuksen tontiksi. Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena halvinta hintaa. Laatutekijät huomioidaan hankkeessa vähimmäisvaatimusten ja sopimusehtojen kautta. Halvimman hinnan arvioinnissa vertailuhintana on summa, joka muodostuu tarjouspyynnön liitteenä julkaistun vuokrasopimusluonnoksen mukaisesta pääomavuokrasta sekä vuokrasopimusluonnoksen mukaisen hoitovuokran enimmäismäärästä. Mikäli kahdelle tai useammalle tarjoukselle muodostuu sama vertailuhinta, hankkeen toteuttajaksi valittava tarjoaja arvotaan nämä tarjoukset jättäneiden joukosta. Hankkeen toteutuessa hankkeen toteuttajalle ei makseta vuokran lisäksi muuta korvausta suunnittelu- tai rakentamistyöstä. Mikäli hanke ei kuitenkaan toteudu ja varsinaista vuokrasopimusta ei allekirjoiteta, väliaikaisen sopimuksen puitteissa tehty suunnittelutyö korvataan hankkeen toteuttajaksi valitulle tarjoajalle erikseen sovittavaan euromääräiseen kattoon asti. Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan tarjouspyynnön liiteaineistossa.

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Hankinnassa kilpailutettuun vuokrasopimukseen sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (29.6.2016/548) 3 §:n sääntöjä. Näiden sääntöjen mukaan kunnan tulee sisällyttää lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2020 jälkeen voimassa oleviin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2021 tai 2022 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. Voidakseen irtisanoa tällaisen irtisanomisehdon sisältävän sopimuksen, on palvelujen järjestämisvastuussa olevan tarjottava sopimuksen osapuolena olevalle yksityiselle palvelujen tuottajalle mahdollisuutta sopimusta koskeviin neuvotteluihin. Mikäli lakiin tehdään ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista muutoksia, jotka hankintayksikkö on velvollinen ottamaan huomioon sopimuksessa, sopimuksen sisältöä muutetaan näitä lain muutoksia vastaavasti. Kaupungin sosiaali- ja terveysministeriöltä saamien tietojen mukaan vireillä on lakimuutos, jonka nojalla kunnan tulisi sisällyttää lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla taholla olisi oikeus irtisanoa sopimus vuonna 2024 ja 2025 kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Hankintailmoituksen liitteenä olevaa vuokrasopimusluonnosta päivitetään tämän korjausilmoituksen julkaisemisen yhteydessä siten, että siihen lisätään tällä hetkellä voimassa olevan lain edellyttämä irtisanomisehto.

«« Takaisin