«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Tiestötietojen asiantuntijapalvelut

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019180
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-443293

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Reijo Prokkola
Puhelin:+358 295343590
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tiestötietojen asiantuntijapalvelut
Viitenumero:
VÄYLÄ/4498/02.01.10/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Alustavan suunnitelman mukaan hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelut: a) tiestötietojen kerääminen, b) tiestötietojen asiantuntijapalvelut ja c) kunnossapidon asiantuntijapalvelut. Katso kohta "II.2.4) Kuvaus hankinnasta".

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tiedon käsittelypalvelut. (72310000-1)
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alustavan suunnitelman mukaan hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelut: a) tiestötietojen kerääminen, b) tiestötietojen asiantuntijapalvelut ja c) kunnossapidon asiantuntijapalvelut. Alustavasti hankinta toteutetaan joko kahdessa tai kolmessa osassa seuraavasti: - Jako kahteen osaan joko niin, että aihealueet a ja b muodostaisivat yhden hankintakokonaisuuden ja aihealue c toisen hankintakokonaisuuden tai niin, että aihealue a muodostasi yhden hankintakokonaisuuden ja aihealueet b ja c toisen hankintakokonaisuuden. - Jako kolmeen osaan niin, että aihealueet a, b ja c muodostaisivat omat itsenäiset hankintakokonaisuudet. Hankintayksikkö ilmoittaa hankintakokonaisuuksista myöhemmin julkaistavissa hankintailmoituksissa. Hankittavan palvelun lopputuloksena tilaajalla ja muilla toimijoilla on käytettävissään toiminnan kannalta riittävän ajantasaiset, kattavat ja laadultaan hyvät tiestötiedot, joita hyödynnetään tehokkaasti kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimittajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Väyläviraston kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido Väylävirastoa toteuttamaan hankintaa. Tekninen vuoropuhelu ei myöskään sido toimittajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Ilmoittautumisohje: Toimittajan tulee ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun ke 25.9.2019 klo 14.00 mennessä lähettämällä osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi viesti otsikolla: "Väylävirasto - Tiestötietojen asiantuntijapalvelut - Tekninen vuoropuhelu". Toimittajaa pyydetään ilmoittamaan viestissä seuraavat tiedot: toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimittajille on tarkoituksena toimittaa syyskuun 2019 lopulla sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Materiaalien kommentointiin tullaan näillä näkymin varaamaan reilun viikon kestoinen kommentointiaika. Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä kuten myös myöhemmin toimitettavat teknisen vuoropuhelun luonnosmateriaalit ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.9.2019
«« Takaisin