«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Mikkelin kaupunki : Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka

18.09.2019 11:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019168
Tarjoukset 6.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-018993
Hankinnan nimi
Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Miia Havukainen
Postiosoite Maaherrankatu 9-11
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358447943250
Sähköpostiosoite miia.havukainen@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=252486&tpk=bf188677-7d0b-4a74-8362-e715755d876e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252486
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön sähköinen osoite (URL) korjattu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mikkelin kaupungin tilapalvelut pyytää tarjoustanne Rantakylän päiväkodin rakennusteknisistä töistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Pääurakkaan alistetaan erikseen kilpailutetut sivu-urakat: LVI- ja sähköurakka, sekä rakennuttajan erillishankintana automaatiourakka. Kohdetiedot: Rantakylän päiväkoti Vanhamäentie 2A, 50600 Mikkeli Rakennuttajan yhteyshenkilö: Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, puh. 044 794 3250 Tutustuminen rakennuspaikkan: Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen tekemistä joko hankintayksikön edustajan kanssa tai omatoimisesti. Myös omatoimisesti tutustuessaan urakoitsija menettää oikeuden myöhemmässä vaiheessa vedota tekijöihin, jotka olisivat olleet havaittavissa kohteeseen huolellisesti tutustumalla. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 27.9.2019 klo 9.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Näyttöön kokoonnutaan rakennuspaikalla. Kohdetta esittelee rakennuttaja Miia Havukainen. Tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa projektipankista. Tarkemmat ohjeet tarjouspyynnön kohdassa Muut tiedot.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoukset liitteineen on jätettävä suomen kielellä, ellei tarjouspyynnössä muuta mainita. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.11.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin