«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Porvoon kaupunki : Henkilökohtainen apu ostopalveluna

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019126
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441695
Osallistumishakemukset 23.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=243875&tpk=9a0c206b-cf43-4c63-81bd-9bdced5a0f0f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:Raatihuoneenkatu 9
Postinumero:06100
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:tarja.juvonen@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=243875&tpk=9a0c206b-cf43-4c63-81bd-9bdced5a0f0f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökohtainen apu ostopalveluna
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on henkilökohtainen apu tilaajan asiakkaille, kun palvelu järjestetään ostopalveluna.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso liite 1 Palvelukuvaus.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan rajoitetun menettelyn kaltaisena menettelynä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen (osallistumispyyntö), johon kaikki halukkaat osallistumispyynnössä mainitut soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ehdokas lähettää osallistumispyynnön liitteen 3 mukaisen asiakastyytyväisyyskyselyn liitteellä 2A Referenssilomake nimeämilleen kolmelle (3) referenssiasiakkaalle ja lataa referenssiasiakkaiden palauttamat asiakastyytyväisyyskyselyt osallistumishakemuksensa liitteeksi. Referenssitoimituksen sisällön tulee täyttää liitteen 2A mukaiset vaatimukset. Ehdokkaan aiempien palvelutoimitusten asiakastyytyväisyyden perusteella enintään kolme (3) eniten pisteitä saanutta toimittajaa valitaan toiselle kierrokselle. Asiakaskyselyvastausten pisteytys on kuvattu liitteellä 3. Eniten raakapisteitä saanut saa vertailuun täydet 20 pistettä ja muiden osallistumishakemusten pisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 20. Eniten pisteitä saaneet kolme ehdokasta valitaan toiselle kierrokselle.Tilanteessa, jossa sijoilla 3. ja 4. olevat toimittajat ovat tasapisteissä, tilaaja varaa oikeuden ratkaista arvalla jatkoon pääsevän toimittajan. Tilaaja lähettää jatkoon valituille tarjouspyynnön. Tarjouskilpailun voittaja ja varatoimittaja valitaan toiselle kierrokselle valittujen joukosta tarjouspyynnössä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti. Menettelyn vaiheet ovat - Osallistumishakemuste jättäminen - Soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistaminen - Kolmen ehdokkaan valinta toiselle kierrokselle osallistumispyynnön mukaisia valintaperusteita noudattaen - Tarjouspyynnön lähettäminen valituille tarjoajille - Tarjousten vastaanottaminen - Tarjousten ja tarjoajien arviointi asetettujen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita noudattaen - Voittajan valinta ja hankintapäätös Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Osallistumis- tai tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.9.2019
«« Takaisin