«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi : Autonomisten alusten "Aboa Mare etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto"

20.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019115
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 183-445185
Osallistumishakemukset 31.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2059910-2
Postiosoite:Juhana Herttuan puistokatu 21
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Salokannel
Puhelin:+358 503407657
Sähköpostiosoite:johanna.salokannel@novia.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.novia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=405https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Autonomisten alusten "Aboa Mare etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto"
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet. (34000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Yrkeshögskolan Novia (jäljempänä "tilaaja" tai "hankintayksikkö" ) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen sekä alustavan lyhyen kuvauksen etäoperointikeskuksen mahdollisesta ratkaisusta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön mukaisesti.

Hankinnan kohteena on autonomisten alusten etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto (jäljempänä myös ”AMOC” – Aboa Mare Remote Operation Center), johon kuuluvat operaation hallintaa koskeva työpiste sekä kaksi aluksen etäoperointi- ja hallintatyöpistettä. 

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumishakemusohjeen liitteessä 5 (alustava hankekuvaus), kuten myös hankinnan alustava aikataulu sekä hinta-laatusuhteen perusteet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yrkeshögskolan Novia koordinoi MasterSIM -tutkimus- ja kehityshanketta, jonka tavoitteena on vastata merenkulun digitalisaation ja alusten lisääntyvän autonomisuuden nostamiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Yksi hankkeen päätavoitteista on kehittää etäoperointikeskus AMOC, joka tulee toimimaan autonomisten alusten etäoperoinnin tutkimus- ja opetusympäristönä. AMOC:in tavoitteena on mallintaa mahdollisimman realistisesti etäoperointikeskuksen toimintaa ja toimintaympäristöä niin joka päiväisessä toiminnassa kuin hätätilanteissa. 

AMOC tullaan kytkemään ensin Aboa Maren simulaatio- ja koulutusympäristöön, mutta tavoitteena on myös yhdistää siihen reaalimaailman signaaliliikennettä (esim. AIS-dataa) sekä kytkeytyä todellisiin aluksiin tutkimus- ja testaustarkoituksissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin valittavia tarjoajia, hankintayksikkö vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista 3-5 tarjoajaa seuraavin perustein:

Referenssilomakkeen kohdassa 2 vähimmäisvaatimuksena ilmoitettu ehdokkaan kokemus alusten, ajoneuvojen tai raideliikenteen etävalvontaan tai- operointiin liittyvästä todellisessa tai simuloidussa ympäristössä tehdystä testistä

• Mikäli referessilomakkeen kohdassa 2 ilmoitettu referenssi on koskenut alusten etävalvontaa tai -operointia, ehdokas saa arvioinnissa yhden (1) pisteen.

Neuvotteluihin valitaan tämän kohdan perusteella 3-5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

Mikäli tasapisteissä on em. kohdan perusteella yli 3-5 ehdokasta, valitaan tasapisteissä olevista ehdokkaista 3-5 ehdokasta seuraavin perustein:

Referenssilomakkeen kohdassa 1 vähimmäisvaatimuksena ilmoitettu ehdokkaan kokemus järjestelmätoimituksesta laivoihin tai laivaliikenteen valvontaan tai seurantaan

• Mikäli referenssilomakkeen kohdassa 1 ilmoitettu referenssi on koskenut järjestelmätoimitusta laivan keskeisiin operatiivisiin järjestelmiin, kuten laivan navigointi-, koneistonhallinta- tai valvontajärjestelmät, saa ehdokas arvioinnissa yhden (1) pisteen.

Neuvotteluihin valitaan tämän kohdan perusteella 3-5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD -lomake

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2019
«« Takaisin