«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019112
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441693

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295038000
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Viitenumero:
POPELY/1154/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitehankinta koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia kone- ja tuotantotekniikan alan yrityslähtöisiä koulutuksia. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy (noin 55 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä Jokiedu Oy (noin 45 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä). Puitesopimukset eivät sisällä määräostovelvoitetta. Puitteilta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1654500.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on puitehankinta. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy ja Jokiedu Oy. Kummallekin puitetoimittajaksi valitulle on laadittu oma puitesopimus. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä puitesopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankinta on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270080

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
P11/2019 ja P12/2019
Nimi:
Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jokiedu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2663909-9
Postiosoite:PL 72
Postinumero:85501
Postitoimipaikka:Nivala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:OSAO Edu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2796943-6
Postiosoite:Kotkantie 2 C
Postinumero:90250
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1654500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1654500.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta. Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:a) sekä kohdassa 11.1.7.) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:a) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; yksi uusi hankinta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019
«« Takaisin