«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Poliisihallitus : Poliisin sovelluskehityksen IT- asiantuntijapalvelut (MAM ja tallennusratkaisut)

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019097
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-444592

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Poliisihallitus
Kansallinen henkilötunnus 2288666-6
Postiosoite PL 22 (Asemapäällikönkatu 14)
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295480181
Sähköpostiosoite hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.poliisi.fi
Hankkijaprofiilin osoitehttps://www.poliisi.fi/poliisihallitus
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta

Kyllä

Virallinen nimi Suojelupoliisi
Postiosoite PL 151
Postinumero 00121
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Poliisin sovelluskehityksen IT- asiantuntijapalvelut (MAM ja tallennusratkaisut)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
Palvelun pääluokka Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut (13)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Sopimuksen kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Poliisihallitukselle, sen alaisille yksiköille ja sisäministeriön alaisuudessa toimivalle Suojelupoliisille. Sopimuksen kohteena olevat asiantuntijapalvelut liittyvät poliisin tietojärjestelmien määrittelyyn,suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua pieniin ja suuriin määrämittaisiin projekteihin sekä toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen. Valittujen toimittajien kanssa on tehty puitesopimukset ja perustettu puitejärjestelyt osa-alueittain. Lopulliset toimittajavalinnat tapahtuvat puitejärjestelyn toimittajavalintaa koskevien ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyiden sisällä tehtävien hankintojen määrä riippuu poliisin järjestelmäkehitystarpeista ja käytettävissä olevasta rahoituksesta. Alustavan sitoumuksettoman arvion mukaan hankintoja tullaan tekemään 5 -27 miljoonalla eurolla jakautuen osa-alueisiin seuraavasti: 1) Media Asset Management (MAM)- asiantuntijapalvelut 3-15 milj. euroa ja 2) Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut 2-12 milj. euroa. Sopimuksen kohteena olevat IT- asiantuntijapalvelut ja muut ehdot on kuvattu tarkemmin tehdyissä puitesopimuksissa.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

5000000.00 - 27000000.00 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

Vertailuperuste Painotus
1. Hinta 70
2. Laatu 30
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

POL-2018-4926

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 074-165942 17.4.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Media Asset Management (MAM)- asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Media Asset Management (MAM)- asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Media Asset Management (MAM)- asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
1
Nimi
Media Asset Management (MAM)- asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa N:o
2
Nimi
Tallennusratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Telia Cygate Oy
Kansallinen henkilötunnus 0752421-0
Maa Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
17.9.2019
«« Takaisin