«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Henkilökuljetusten välityspalvelu

17.09.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019056
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 180-438846
Tarjoukset 17.10.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=235048&tpk=bdd68326-8f7a-406a-97ef-04782da64146

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Järvinen
Puhelin:+358 444828927
Sähköpostiosoite:tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=235048&tpk=bdd68326-8f7a-406a-97ef-04782da64146
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökuljetusten välityspalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ("PHHYKY") vastaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja vammaispalvelulain (1987/380) mukaisten henkilökuljetuspalveluin järjestämisestä toimialueellaan. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluu järjestää julkista liikennettä korvaavina liikennöintipalveluina välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät vamman, sairauden, iästä johtuvien liikkumisvaikeuksien, vähävaraisuuden tai muun lainsäädännössä tarkoitetun erityisen syyn takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. PHHYKY hakee palveluntuottajaa toteuttamaan toiminta-alueen henkilökuljetusten välitystä sekä siihen liitännäisiä tehtäviä. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä "Palvelukuvaus".

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

PHHYKY hakee palveluntuottajaa toteuttamaan toiminta-alueen henkilökuljetusten välitystä sekä siihen liitännäisiä tehtäviä. Hankintayksikkö perustaa erikseen dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan liikenteenharjoittajia toteuttamaan asiakkaiden kuljettamista. Valitun palveluntuottajan tehtävänä on tuottaa kuljetusten välityspalvelua tilaajalle mahdollisimman ns. avaimet käteen-periaatteella sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut palveluntuottajalle liikenteenharjoittajien yhteystiedot, jotka on hyväksytty suorittamaan toiminta-alueen henkilökuljetuksia. Liikenteenharjoittajat lisätään palveluntuottajan toimesta sen toimittamaan välitysjärjestelmään, jonka jälkeen palveluntuottaja välittää tilatut kuljetukset tilaajan hyväksymille liikenteenharjoittajille. PHHYKY hankkii sopimuskauden aikana säännöllisesti uusia liikenteenharjoittajia, jotka lisätään palveluntuottajan välitysjärjestelmään. Palveluntuottaja vastaanottaa asiakkaiden tilaukset, välittää kuljetukset tilaajan määrittelemien tai yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti liikenteenharjoittajille, sekä tämän jälkeen valvoo kuljetusten toteutumista ja valvoo liikenteenharjoittajien asianmukaista toimintaa tilaajan puolesta. Kaikista liikenteenharjoittajien vastuulla olevista poikkeamista ja puutteista raportoidaan tilaajalle, joka tarvittaessa osoittaa sanktiot suoraan liikenteenharjoittajille. Välityskeskus ei vastaa liikenteenharjoittajien vastuulla olevista laiminlyönneistä suhteessa tilaajaan. Palvelun sisältö ja vastuunjakotaulukko on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä "Palvelukuvaus". PHHYKYn tavoitteena on kehittää palvelun sisältöä yhteistyössä valitun palveluntuottajan kanssa, jolta voidaan hankkia optiona myös asiantuntijapalveluita koskien henkilökuljetusten välitystä ja liikennöintiä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy optioehto, jonka perusteella Tilaaja voi harkintansa mukaan jatkaa sopimusta 1 vuodella. Optiokauden jälkeen sopimus jatkuu voimassa toistaiseksi, kunnes Tilaaja on saanut toteutettua uuden vastaavaa hankintaa koskevan hankintamenettelyn ja menettelyssä valittu palveluntuottaja aloittaa palvelun tuottamisen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

PHHYKY voi hankkia valitulta palveluntuottajalta konsultointipalveluita henkilökuljetusten välitystoiminnan kehittämiseksi. Konsultointipalvelua voidaan hankkia myös esimerkiksi liikennöintiehtojen määrittelyyn osana erikseen perustettavaa dynaamista hankintajärjestelmää, jotta tilaajan asiakkaiden kuljetustarpeet saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.10.2019 16:15
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.10.2019 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019
«« Takaisin