«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Energiavirasto : Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019044
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441182

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Energiavirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1738354-6
Postiosoite:Lintulahdenkuja 4
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@energiavirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.energiavirasto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella
Viitenumero:
8/880/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristöön liittyvät palvelut. (90700000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 195000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadullinen vertailuperuste 1: Asiantuntijan osaaminen ja kokemus50
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadullinen vertailuperuste 2: Projektisuunnitelma 50
Hinta 0
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta + kahden (2) vuoden optio. Hankinnan kokonaisarvoon on sisällytetty kahden (2) vuoden optiomahdollisuus (sopimuskausi 155 000 euroa + optio 40 000 euroa).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 068-160744

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ProAgria Etelä-Savo ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215848-5
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:195000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:195000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu avoimessa menettelyssä

3. Selitys

Hankintayksikkö on valinnut suorahankinnan, koska ko. hankintaa koskevassa edeltävässä avoimessa menettelyssä (Osa-alue 9: Etelä-Savo) ei saatu lainkaan tarjouksia. Alkuperäisiin tarjouspyynnön ehtoihin ei tehty olennaisia muutoksia. Hankintayksikkö siirtyi suorahankintamenettelyyn julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 40.2 §:n perusteella. Lainkohta vastaa hankintadirektiivin (2014/24/EU) artiklaa 32(2)a.

«« Takaisin