«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Klinik Pro-järjestelmän laajennus

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019041
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441374

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Kosunen
Puhelin:+358 407512145
Sähköpostiosoite:riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Klinik Pro-järjestelmän laajennus
Viitenumero:
KEUDno-2019-1016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Klinik Pro-järjestelmän laajennus

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1733440.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Klinik Pro on verkkopohjainen hoidon tarpeen arvioinnin ja asioinnin palvelu, joka auttaa asiakasta (kuntalaista) aloittamaan terveysasioinnin sähköisesti kellonajasta riippumatta. Palvelun käyttäjä on Asiakkaan terveyspalveluorganisaation asiakas. Klinik Pro –järjestelmä on käytössä Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten terveysasemilla. Järjestelmä laajennetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän alueella koska: - terveysasemien prosessit hoitoon hakeutumisen osalta tullaan yhtenäistämään - kuntayhtymän alueella halutaan tarjota tasavertaiset palvelut kaikille asiakkaille - palvelun avulla pystytään tehostamaan hoitoon hakeutumisen prosessia

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Klinik Pro-järjestelmän laajennus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Klinik Healthcare Solutions Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1615982-5
Postiosoite:Itälahdenkatu 22 B
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 291707070
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@klinik.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1733440.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja

3. Selitys

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus tehdä tässä hankinnassa suorahankinta hankintalain 41 §:n perusteella. "Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. " Klinik Healthcare Solutions Oy on ainoa taho, joka pystyy toimittamaan Klinik Pro - järjestelmän ja toteuttamaan kyseisen järjestelmän laajennuksen. Suorahankinnan tekeminen on perusteltu myös 40 §:n nojalla: "2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;"

«« Takaisin