«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Pohjatutkimukset Uudenmaan ELYn alueella 2019-2023 (puitesopimus)

17.09.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019029
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 180-438798
Tarjoukset 21.10.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251490&tpk=abd53508-6085-419b-bba2-6f6251a31cc2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 36
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Pätsi
Puhelin:+358 295021331
Sähköpostiosoite:kirsi.patsi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251490&tpk=abd53508-6085-419b-bba2-6f6251a31cc2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pohjatutkimukset Uudenmaan ELYn alueella 2019-2023 (puitesopimus)
Viitenumero:
UUDELY/8900/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä muita erillistehtäviä ja laboratoriotutkimuksia Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta ra- hoittajana voivat olla myös Uudenmaan ELYn alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kunnat.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2) , Päijät-Häme (FI1C3) , Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueet.

Päijät-Häme Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella mm. seuraavia tehtäviä: - Erilaisia maaperä- ja pohjatutkimuksia - Näytteiden otto maa- ja kallioperästä sekä tien rakennekerroksista - Pohjavesiputkien asentaminen ja luenta - Koekuoppien kaivaminen - Kaivokorttien laatiminen - Johtojen ja kaapelien näytöt - Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen - Vuoropuhelu maanomistajien kanssa - Erilaisia laboratoriotutkimuksia maaperä- ja pohjatutkimuksiin liittyen - Pohjatutkimusten työraporttien laatiminen - Muita vastaavia pohjatutkimuksiin liittyviä tehtäviä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 13:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ei julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019
«« Takaisin