«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Eurajoen kunta : Palvelutalo Tupalan ruokapalveluyrittäjän kilpailutus

17.09.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019025
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 180-439373

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Eurajoen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0132322-3
Postinumero:27100
Postitoimipaikka:Eurajoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:toimisto@kilport.fi
NUTS-koodi:Eurajoki (K051)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eurajoki.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Palvelutalo Tupalan ruokapalveluyrittäjän kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ateriapalvelut. (55520000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Eurajoen kunta hakee ruokapalvelun tuottajaa palvelutalo Tupalaan. Tupalan alue palveluineen turvaa ikääntyneille yksilöllisen, aktiivisen ja kodinomaisen asumisen. Ikäihmisten ja erityisryhmiin kuuluvien käytössä ovat Tupalan vanhustentaloalueen rivitaloasunnot sekä liikuntaesteisille suunniteltu palvelutalo.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Eurajoki (K051)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tarkoituksena on valita ruokapalvelutuottaja, joka toimii Tupalan valmistuskeittiössä ja vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan tukipalveluaterioista (kotipalveluaterioista). Ateriakuljetukset hoidetaan kunnan omana toimintana.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Hankintasopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
22.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:LounasPata
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2198823-0
Postitoimipaikka:Eurajoki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Eurajoki (K051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:500000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus (2019-012458) ja tarjouspyyntö 9.6.2019 avoimella menettelyllä hankintalain liitteessä E määriteltyjen muiden erityisten palveluhankintojen mukaisena hankintana.

Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajien osallistuvan

kohdekierrokselle Eurajoen kunnan edustajan läsnäollessa 17.6.2019 klo 14.00 alkaen Palvelutalo Tupalassa. Kohdekierrokselle ei kuitenkaan tullut yhtään ennakkoilmoittautumista eikä paikan päälle saapunut yhtään tarjoajaa. Hankintayksikkö teki 25.6.2019 päätöksen keskeyttää hankinta.

Hankintayksikkö yritti selvittää potentiaalisia ruokapalveluyrittäjiä ja kartoittaa heidän kiinnostustaan toimia Tupalan ruokapalveluyrittäjänä. Kiinnostusta ei löytynyt.

Koska hankintalain mukaiset suorahankintaedellytykset täyttyivät, hankintayksikkö aloitti 22.8.2019 suorahankintaneuvottelut valitsemansa toimittajan kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena on, että toimija aloittaa ruokapalvelutuottajana 1.1.2020 määräaikaisen sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden ajan ja että toiminta ja palvelut Tupalassa jatkuvat keskeytymättä.

«« Takaisin