«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy : Kiinteistönhoitopalvelut

16.09.2019 14:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018977
Tarjoukset 30.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Parkanon kaupungin vuokratalot Oy
Y-tunnus 1055223-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Jarmo Hoikkala
Yhteyshenkilö Jarmo Hoikkala
Postiosoite Parkanontie 37
Postinumero 39700
Postitoimipaikka Parkano
Maa Suomi
Puhelin +358447865662
Sähköpostiosoite jarmo.hoikkala@parkano.fi
Faksi +3580344331
Internet-osoite (URL) http://www.parkano.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/parkano?id=250120&tpk=b0558c4a-e525-4b14-8614-ce3bb9bd92a7
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kiinteistönhoitopalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
250120
Hankinnan kuvaus

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy kilpailuttaa kiinteistönhoitopalvelut seuraavasti: - teknisten järjestelmien hoito - kiinteistönhuolto - kunnossapito - kiinteistöön kuuluvien ulkoalueiden hoito Tarjouspyyntö koskee 9 asuinkiinteistöä, jotka sijaitsevat Parkanon kaupungin keskustaajama-alueella ja yksi Aureskosken kylässä. Sopimus tehdään 3 vuodeksi. Yhden optiovuoden käyttö on mahdollista. Tarjoajan tulee tutustua kohteisiin ja niiden olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista paikan päällä, hankintayksikön edustajan läsnä ollessa. Kohteiden esittelytilaisuus pidetään 10.10.2019 klo 12.00 alkaen Parkanon kaupungintalolla, Parkanontie 37.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Parkano (K581)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.3.2020 - 28.2.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 1 Tarjoaja on huolehtinut tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - Kaupparekisteriote, - Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä, - Todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, - Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, - Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia. 2 Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 3 Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen. 4 Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työturvallisuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. edellinen kohta

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Valinnan tekee Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n hallitus

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (70)
  2. Laatu (30)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.10.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjous laaditaan suomen kielellä tarjouspyynnön liitteenä toimitettavalle lomakkeelle. Tarjoushinnat sekä muut tarjousten vertailuun vaikuttavat tiedot annetaan Cloudia -portaalin tarjouslomakkeella. Tarjouksen antaja sitoutuu toimittamaan muut toimintaansa liittyvät tiedot pyydettäessä. Teknisesti on mahdollista toimittaa tarjouksen liitteet ja erilaiset selvitykset postitse erillisenä lähetyksenä osoitteella Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin