«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Yleisradio Oy : Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018971
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441183

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postiosoite:PL 76
Postinumero:00024
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjoukset.yle@yle.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3
Viitenumero:
YLE20190037
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kolmea (3) full stack -kehittäjää, joista kahdella on lisäksi robottijournalismin kehitykseen sopivaa osaamista, työskentelemään Yle News Labiin. Haettavien henkilöiden ensisijainen tehtävä on kehittää Yle News Labin palveluita. Tehtävä voi tarvittaessa sisältää myös Ylen muiden palvelujen kehittämistä henkilön osaamisen puitteissa. Tarjouskilpailu jaettiin kahteen osaan: 1. Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella 2. Full stack-kehittäjä Yle haki osaan 1 “Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella” kahta henkilöä ja osaan 2 “Full stack-kehittäjä” yhtä henkilöä. Tarjouskilpailun osaan 1 ei tullut yhtään tarjousta. Osaan 2 valitun henkilön työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi, molemmin puolisin irtisanomisehdoin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 850000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kolmea (3) full stack -kehittäjää, joista kahdella on lisäksi robottijournalismin kehitykseen sopivaa osaamista, työskentelemään Yle News Labiin. Haettavien henkilöiden ensisijainen tehtävä on kehittää Yle News Labin palveluita. Tehtävä voi tarvittaessa sisältää myös Ylen muiden palvelujen kehittämistä henkilön osaamisen puitteissa. Tarjouskilpailu jaettiin kahteen osaan: 1. Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella 2. Full stack-kehittäjä Yle haki osaan 1 “Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella” kahta henkilöä ja osaan 2 “Full stack-kehittäjä” yhtä henkilöä. Tarjouskilpailun osaan 1 ei tullut yhtään tarjousta. Osaan 2 valitun henkilön työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi, molemmin puolisin irtisanomisehdoin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Edellä kuvattujen sovelluskehittäjäresurssien lisäksi Yle varaa myöhemmin sopimuskauden aikana mahdollisuuden tilata lisää sovelluskehittäjäresursseja valituilta palveluntarjoajilta / valitulta palveluntarjoajalta. Yle voi tehdä lisähankintana enintään hankinnan kohdetta vastaavan määrän eli enintään 1 henkilön kokoaikaisen työpanoksen verran.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 095-216376

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Reaktor Innovations Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1629284-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:850000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:850000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.9.2019
«« Takaisin