«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Verohallinto : KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018953
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441530

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Koskiniemi
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 33 §:n mukainen rajoitettu menettely. Tämä on osallistumispyyntö, ei lopullinen tarjouspyyntö. Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon sisäisille asiakkaille annettavat fasilitoinnit ja fasilitointivalmennukset. Fasilitointien ja fasilitointivalmennusten kohderyhminä ovat: 1) Verohallinnon esimiehet 2) Verohallinnon sisäiset fasilitoijat: Verohallinnon sisäisen fasilitointiverkoston jäsenet, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat 3) Projektipäälliköt, prosessivastaavat, työryhmien tai verkostojen vetäjät Sopimuskauden aikana voi ilmetä myös muita kohderyhmiä. Fasilitoinnit voivat sisältää erikokoisten ryhmien ja työyhteisöjen ryhmäprosessien tukemista eri puolilla Suomea sekä läsnä ollen, että virtuaalisesti. Osallistujamäärät vaihtelevat 20-200 hengen välillä. Keskeisiä sisältöalueita ovat esimerkiksi esimiesten johtamien ryhmien toiminnan, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon sisäisille asiakkaille annettavat fasilitoinnit ja fasilitointivalmennukset. Fasilitoinnit voivat sisältää erikokoisten ryhmien ja työyhteisöjen ryhmäprosessien tukemista eri puolilla Suomea sekä läsnä ollen, että virtuaalisesti. Osallistujamäärät vaihtelevat 20-200 hengen välillä. Keskeisiä sisältöalueita ovat esimerkiksi esimiesten johtamien ryhmien toiminnan, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Fasilitointivalmennukset voivat sisältää osallistavien menetelmien valmentamista, syventävän tietämyksen jakamista osallistavasta toimintatavasta ja ryhmäprosessien tukemisesta. Valmennuksia kohdennetaan erilaisille ryhmille kuten esimiehet tai projektipäälliköt. Valmennuksia järjestetään usein myös Microsoftin ryhmätyösovelluksilla (tällä hetkellä Skype for Business). Tilaisuuksia järjestetään pääosin Verohallinnon tiloissa Helsingissä, mutta usein myös tilaajan toivomalla paikkakunnalla.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 1: Nimettyjen asiantuntijoiden vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus ja osaaminen30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 2: Haastattelu30
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-261376

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain (1397/2016) 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Verohallinto sai määräaikaan mennessä yhteensä kaksi osallistumishakemusta. Saapuneista osallistumishakemuksista vain toinen oli osallistumispyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen. Toinen hakemus suljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle 23.7.2019 tiedoksiannetulla päätöksellä. Verohallinto ei voi suorittaa vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken eikä kilpailua näin ollen synny, koska saatiin vain yksi osallistumispyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen osallistumishakemus. Hankinnan keskeyttämiselle on siten lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Keskeyttäminen ei myöskään vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.9.2019
«« Takaisin