«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy : Opintopalautejärjestelmä ja siihen liittyvät ylläpito- ja kehityspalvelut

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018934
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-436093

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2029188-8
Postiosoite:Ratapihantie 13
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.haaga-helia.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ammattikorkeakoulu
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Opintopalautejärjestelmä ja siihen liittyvät ylläpito- ja kehityspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n (myöhemmin Haaga-Helia) tavoitteena on hankkia opintopalautejärjestelmä, siihen liittyvä ylläpito ja kehityspalveluita. Palautteita kerätään opintojaksojen toteutuksista vuosittain noin 20 000 - 25 000 kpl ja määrän oletetaan kasvavan jatkossa. Opintopalautejärjestelmään opintojaksojen toteutusten ja opintokokonaisuuksien perustiedot tulee hakea integraatiolla Peppi-opintohallintojärjestelmästä. Pepin rajapinnat ovat avoimia myös kolmansille osapuolille, jotka voivat kehittää liitännäisiä Peppi-järjestelmään. Käyttömukavuutta ja joustavuutta halutaan parantaa tuomalla eri roolien käyttöliittymät samaan portaaliin, jossa ovat myös Pepin käyttöliittymät eri rooleille. Portaali perustuu Liferay-teknologiaan. Eri rooleilla järjestelmään kohdistuu erilaisia tarpeita: opettajan tarpeet, opiskelijat vastaajina ja esimiehet, assistentit sekä laatupäällikkö käsittelevät tietoa luoden erilaisia koonteja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palautejärjestelmän välttämättömiä osia ovat kokonaisuuden hallinnointi, palautteen kerääminen palautelomakkeen avulla ja palautteiden raportointi eri käyttäjäryhmille. Opintopalauteohjelmistokokonaisuudessa tulee lisäksi olla mahdollisuus tuoda kyselyiden tuottamat tiedot Haaga-Helian tietovarastoon suorina tietokantasiirtoina. Haaga-Helian tietovarasto on toteutettu MS-välineillä ja tietovarastoon liittyvät kehitystarpeet eivät kuuluu hankintaan. Haaga-Helia etsii kilpailutuksella sopivaa kyselysovellusta, jonka kumppani pystyy integroimaan Peppi-ympäristöön. Kumppanilta edellytetään Peppi-järjestelmäkokonaisuuden ja/tai siihen liittyvien teknologiaratkaisuiden tuntemusta ja/tai kyselyjärjestelmään liittyvää kokemusta. Kilpailutukseen kuuluu ohjelmistokokonaisuuden käyttöönottoprojekti asianmukaisesti vaiheistettuna. Kokonaisuuden ylläpito ja jatkokehittäminen kuuluvat myös kilpailutettavaan kokonaisuuteen.

II.2.14) Lisätiedot:

Alustava aikataulu: - Kilpailutuksen toteuttaminen 10-12/2019. - Työ alkaa viimeistään vuoden 2020 alussa. - Kevään 2020 aikana toteutetaan integraatiot ja muut vaadittavat räätälöinnit sekä tehdään testausta. - Järjestelmän on oltava otettavissa tuotantokäyttöön syksyn 2020 opetuksen toteutusten kyselyissä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimittajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Haaga-Helian kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido Haaga-Heliaa toteuttamaan hankintaa. Tekninen vuoropuhelu ei myöskään sido toimittajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Ilmoittautumisohje: Toimittajan tulee ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun ti 24.9.2019 klo 14.00 mennessä lähettämällä osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi viesti otsikolla: "Haaga-Helia - Opintopalalutejärjestelmä - Tekninen vuoropuhelu". Toimittajaa pyydetään ilmoittamaan viestissä seuraavat tiedot: toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimittajille on tarkoituksena toimittaa syyskuun 2019 loppupuolella sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Materiaalien kommentointiin tullaan näillä näkymin varaamaan reilun viikon kestoinen kommentointiaika. Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä kuten myös myöhemmin toimitettavat teknisen vuoropuhelun luonnosmateriaalit ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.9.2019
«« Takaisin